شیمی دبیرستان

شیمی

طنز خنده دار

طنز خنده دار : خانواده مفید اگه پسرا نبودن کي مامانا رو دق مي داد؟ اگه پسرا نبودن به کی می گفتن اوا خواهر ؟ اگه پسرا نبودن کی شلوار کردی می پوشید بیاد تو کوچه ؟ اگه پسرا نبودن کی مجنون می شد ؟ اگه پسرا نبودن کي خونه رو مي کرد باغ وحش؟ اگه پسرا نبودن تو دانشگاه استاد کيو ضايع مي کرد؟ اگه پسرا نبودن کی خالی می بست ؟ اگه پسرا نبودن دخترا به چي مي خنديدن؟ اگه پسرا نبودن کی چرت وپرت می گفت ؟ اگه پسرا نبودن کی زورگویی می کرد ؟ اگه پسرا نبودن کی مغنی می شد ؟ اگه پسرا نبودن کی کرم می ریخت ؟ اگه پسرا نبودن کی ابروهاشو بر می داشت ؟ (هههههههه) اگه پسرا نبودن دخترا کيو سر کار مي ذاشتن؟ اگه پسرا نبودن دخترا کيو تيغ مي زدن؟ اگه پسرا نبودن کي تو کلاس مي رفت گچ مي ياورد؟ اگه پسرا نبودن کي اشغالا رو مي ذاشت جلوي در؟ a.    اگه دخترا نبودن کی یه ساعت جلوی اینه وامیستاد ؟ b.   اگه دخترا نبودن پسرا به کی متلک می گفتن ؟ اگه دخترا نبودن کی به مامان جون کمک می کرد ؟ اگه دخترا نبودن پسرا صبح تا شب با کی حرف می زدن؟ اگه دخترا نبودن کی درس می خوند ؟ (هههههههههه) اگه دخترا نبودن کی نازمی کرد ؟ اگه دخترا نبودن کی از سوسک می ترسید ؟ اگه دخترا نبودن کی جیغ می زد ؟ اگه دخترا نبودن کی خودشو واسه پسرا لوس می کرد ؟ اگه دخترا نبودن کی خواهرشوهرمی شد ؟ اگه دخترا نبودن جراحان پلاستیک ، دماغ کیوعمل می کردن ؟ اگه دخترا نبودن کی عزیز بابا بود ؟ اگه دخترا نبودن به کی می گفتن صغری ؟ اگه دخترا نبودن کی مانتوی تنگ می پوشید ؟ اگه باباها نبودن کی به دخترا می گفت : روسریتو بکش جلو؟ اگه باباها نبودن کی به پسرا پول تو جیبی میداد ؟ اگه باباها نبودن کی قربون صدقه ی دخترا می رفت ؟ اگه باباها نبودن کی از دستپخت مامان ایراد می گرفت ؟ اگه باباها نبودن دخترا کیو وقتی از سرکار میومد بوس می کردن ؟ اگه باباها نبودن کی بچه بی تربیتا رو تنبیه می کرد ؟ اگه باباها نبودن کی بجاش ( این بی ادبی بود فاکتور گرفتمش حالا بعد بچه ها نیایند بگند اله بله جیمبله ) اگه باباها نبودن کی هوو می اورد سر مامانا ؟ اگه باباها نبودن به کی می گفتن زن ذلیل ؟ اگه باباها نبودن بچه ها چطوری الاغ سواری می کردن ؟ اگه باباها نبودن کدوم بچه ای مجبورمی شد شب خودشو بزنه به خواب ؟ اگه باباها نبودن به کی می گفتن پدرسوخته ؟ اگه مامانا نبودن باباها چیکار می کردن ؟ ( دق ) اگه مامانا نبودن تلفن به چه درد می خورد ؟ اگه مامانا نبودن کی به بچه ها یه توپ دارم قلقلیه یاد می داد ؟ اگه مامانا نبودن کی از بچه ها جلو بابا شون دفاع می کرد ؟ اگه مامانا نبودن روزمادر کی بود ؟ اگه مامانا نبودن کی غصه می خورد ؟ اگه مامانا نبودن بچه ننه به کی می گفتن ؟ اگه مامانا نبودن شماهارو کی به دنیا می اورد ؟ اگه مامانا نبودن کی کجا چی کار می کرد ؟ a.    اگه اینترنت نبود کی شصتا اسم داشت ؟ اگه اینترنت نبود کافی نت چی بید ؟ اگه اینترنت نبود علافا چی کار می کردن ؟ اگه اینترنت نبود هکرا با چی ور می رفتن ؟ اگه اینترنت نبود کی ازراه به درمی شد ؟ اگه اینترنت نبود چطوری یه پیرزن 20 سالش می شد ؟ اگه اینترنت نبود کی می تونست دوجنس داشته باشه ؟ اگه اینترنت نبود چی چشم وگوش بچه ها رو باز می کرد ؟ اگه اینترنت نبود چطوری بدونه این که صدات بیاد با بقیه حرف می زدی ؟ اگه اینترنت نبود من این چرت و پرتارو کجا می نوشتم ؟ اگه اینترنت نبود چی بود ؟
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390ساعت 16:27  توسط فریدون حمیدیه  | 

تاريخچه کشف پديده‌هاي مهم در شيمي

+ تحولات بارز در شيمي

 

تاريخچه کشف پديده‌هاي مهم در شيمي

شيميداني که در قرن نوزدهم در کشف پديده‌هاي مهم شيمي نقش بسزايي ايفا کرده‌اند


 

 • داوي :
  در سال 1800 با استفاده از سيل ولتا ، پديده الکتروليز را کشف و با ارائه نظريه الکترو شيميايي خود خاصيت الکتريکي مواد و ماهيت پيوند شيميايي را که بر اساس نظريه اتمي دالتون معين شده بود مشخص کرد و با الکتروليز قليايي ، فلزات قليايي را تهيه کرد که سود و پتاس عنصر نيستند بلکه سديم و پتاسيم جزو عنصرها بوده ، سود و پتاس موادي مرکب‌اند.

 • دالتون :
  قانون نسبت‌هاي چندتايي را کشف کرد. در سال 1807 نظريه اتمي معروف خود را ارائه داد. با وضع نشانه‌هاي شيميايي براي عناصر و تعيين فرمول شيميايي براي ترکيبهاي آنها ، جرم نسبي اتمها را معين کرد «تعيين جرم نسبي اتم).

 • آووگادرو :
  در سال 1811 فرضيه مولکولي را درباره گازها بيان کرد.

  برزليوس :
  در سال 1813 نشانه‌هاي شيميايي جديد براي عناصر و فرمول نويسي را در شيمي به سبک امروزي متداول کرد و پديده ايزومري را کشف کرد.

  مندليف :
  بين سالهاي 1869 تا 1871 جدول تناوبي عناصر را تنظيم کرد و تحولي در آموزش شيمي عمومي بوجود آورد.

  آرنيوس :
  در سال 1888 نظريه معروف تفکيک يوني الکتروليتها را بيان داشت و بر اساس آن مکانيسم رسانايي الکتروليتي و الکتروليز را روشن ساخت.

  ورنر :
  در سال 1888 نظريه مهم کوتورديناسيون را در مورد توجيه چگونگي تشکيل ترکيبات کمپلکس ارائه داد.

  بکرل ، ماري کوري و پيرکوري :
  بين سالهاي 1896 تا 1898 پديده راديواکتيوي طبيعي و چند عنصر راديواکتيو را کشف کردند.

  پلانک و اينيشتن:
  در سالهاي 1900 تا 1905 نظريه کوآنتومي تابشهاي الکترو مغناطيسي را براي توجيه نمودار توزيع انرژي تابش جسم سياه و مشاهدات مربوط به پديده فوتوالکتريک ارائه دادند.

  رادفورد :
  در سال 1911 ضمن شناسايي ماهيت پرتوهاي راديواکتيو و بمباران ورقه‌هاي نازک فلزي توسط ذرات آلفا ، وجود هسته را در درون اتم کشف و مدل منظومه شمسي ـ مانند را براي ساختار اتم پيشنهاد کرد.

  سودي :
  در سال 1913 با بررسي روي محصولات حاصل از واپاشي راديواکتيوي اورانيم و توريم ، اولين بار پديده ايزوتوپي را در مورد سرب کشف کرد.

  بوهر :
  در سال 1913 بر اساس نظريه پلانک و انيشتن ، خطي بودن طيف نشري اتم هيدروژن و نظريه معروف اتمي خود را درباره ساختمان الکتروني اتم با استفاده از نظريه رادرفورد ارائه داد.

  لويس:
  در سال 1916 نظر داد آخرين لايه اتم گازهاي بي‌اثر داراي 8 الکترون و بسيار پايدار است و عناصر تمايل دارند ضمن شرکت در واکنشهاي شيميايي لايه ظرفيت خود را به چنين آرايش پايداري برسانند ( قاعده هشت‌تايي لويس ).

  کاسل :
  در سال 1916 نظريه پيوند يوني را در مورد تشکيل مواد الکتروليت پيشنهاد کرد.

  لويس و لانگمير :
  در سال 1919 پيوند کووالانسي بين اتمها را کشف کردند.

  رادرفورد :
  در سال 1919 با بمباران هسته‌اي سبک توسط ذره آلفا اولين واکنش هسته‌اي مصنوعي را به مرحله اجرا در آورد و وجود پروتون در هسته اتم را کشف کرد.

  سير گويک و لووري :
  در سال 1923 دريافته بودن که پيوند کووالانسي بين اتمها به طريقي که امروزه «داتيو» ناميده مي‌شود نيز تشکيل مي‌شود و تشخيص داد که ماهيت پيوند ليگاندها و اتم مرکزي در ترکيبات کمپلکس از اين نوع است.

  دوپروي :
  در سال 1924 خصلت دوگانگي ( موج ـ ذره‌اي ) را براي الکترون پيشنهاد کرد.

  اولنبک و گوادشميت :
  در سال 1925 با بررسي نتايج آزمايش اشترن گرلاخ درباره انحراف بخار نقره در ميدان مغناطيسي ، بوجود حرکت اسپيني الکترون در اتم پي بردند.

  هايزنبرگ :
  در سال 1927 اصل عدم قطعيت را در مورد اندازه گيري دقيق و همزمان سرعت و مکان الکترون در اتم اعلام کرد.

  شرودينگر :
  در سال 1926 بر اساس نظريه دوبروي ، اصول مکانيک کوانتومي موجي اتم و معادله تابع موج الکترون و اوربيتالهاي اتمي را به منظور حل مسائل مربوط به آرايش الکتروني ، انرژي الکترون در ترازهاي مختلف انرژي اطراف هسته و تشکيل پيوند بين اتم‌ها ارائه داد.

  هايتلر و لانون :
  در سال 1927 نظريه پيوند ظرفيت را براساس مدل موجي اتم ارائه دادند.

  پائولنيگ :
  در سال 1931 جهت تطبيق ساختار مولکولهايي که پيوند دوگانه دارند با خواص آنها ، نظريه رزونانس مولکولي را ارائه داد و مفهوم الکترونگاتيوي اتم را در شيمي وارد کرد.

  موليکن :
  در سال 1932 نظريه اوربيتال مولکولي را درباره چگونگي تشکيل پيوند کووالانسي بين اتمها بر اساس طول مدل موجي اتم ارائه داد.

  چادويک :
  در سال 1932 از طريق انجام واکنش هاي هسته‌اي ، وجود نوترون را در هسته اتم کشف کرد.

  قلرو و پترازاک :
  در سال 1939 «شکافت» هسته اورانيم 235 را کشف کردند.

  بت :
  در سال 1938 «گداخت هسته‌اي» بين اتمهاي سبکي چون کربن و نيتروژن را کشف کرد.

  سالپتر :
  در سال 1952 «گداخت هسته‌اي» بين اتمهاي هيدروژن را کشف کرد.

  اندرسن) و بن‌بريج :
  از طريق واکنشهاي هسته‌اي جيوه را به طلا تبديل کنند.

  ادوارد تلر :
  در سال 1952 بمب هيدروژني را بر اساس گداخت هسته‌هاي هيدروژن ساخت.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388ساعت 14:13  توسط فریدون حمیدیه  | 

زندگینامه ی دانشمندان شیمی(افراد موفق)

                                                                                   آمپر

آندره ماري آمپر فيزيكدان فرانسوي ( 1775 - 1836 ) در كودكي اعدام پدرش را ديد و اين موضوع سخت در روح حساسش اثر بخشيد . از سال 1796 تدريس رياضي ، شيمي و زبان را شروع كرد . به سال 1801 به استادي رياضيات دانشگاه پاريس نائل گرديد . آمپر با يافتن رابطه ميان الكتريسيته و مغناطيس اين علم را پيشرفت فراوان بخشيد و از اين راه شهرتي بسزا يافت . بيشتر دوران زندگي وي در راه بررسي و كاوش درباره الكتريسيته و مغناطيس گذشت و در دوران آخر زندگي گفتارها و كتابهاي زيادي در اين زمينه به رشته تحرير در آورد . آخرين كتاب بزرگ علمي او عبارتست از «تئوري نمودهاي الكتروديناميك ، كه فقط از تجربه نتيجه شده اند »آمپر در پانزدهم ژوئن 1836 طي تفتيش عقايد در مدرسه شبانه روزي مارس زندگي را بدرود گفت . از سال 1881 كه كنگره بين المللي الكتريسين ها واحد جريان را آمپر ناميد نام او همواره ورد تمام زبانها گرديد .

ارشميدس (Archimedes)

212 ق.م - 278 ق.م

ارشميدس يكي از بزرگترين دانشمندان رياضي و مكانيك در عصر خودش بود. پدرش فيدياس كه منجم بود او را براي آموزش از سيراكوز به مدرسه رياضيات اسكندريه فرستاد. شهر اسكندريه را اسكندر مقدوني در سال 323 ق.م در زمان حمله و حركت به سوي شرق بر كرانه مديترانه در خاك مصرساخت. اين شهر پس از ركود آتن - پايتخت يونان - مركز علم و تجارت شد و بزرگاني چوت اقليدس و بطلميوس و ارشميدس را تربيت كرد. اين شهر حتي موقعي كه به دست مسلمانان فتح شد از مراكز مهم علوم يوناني بود و در انتقال علم و انديشه يوناني به فرهنگ و تمدن اسلامي نقش مهمي داشت. درباره خصوصيات زندگي ارشميدس اطلاعات زيادي در دست نيست. اما علاقه اش به رياضيات و مسائل علمي مكانيك سبب شده است كه كارهاي با ارزشي از او باقي بماند. گفته مي شود كه وقتي به مساله اي علاقمند مي شد از خوردن و خفتن غافل مي شد و چنان خود را سرگرم كار و حل مشكل مي كرد كه هر مساله ديگري او را از كار باز نمي داشت. وقتي كه ارشميدس روي شن هاي ساحل دريا اشكال هندسي خود را رسم كرده بود سربازي بدون توجه با راه رفتن روي شن ها اشكال او را لگد كرد و ارشميدس چنان اعتراض كرد كه موجب خشم سرباز شد و سرباز با شمشيرش به ارشميدس حمله كرد و او را كشت. از آثار علمي او مي توان كشف قانون مايع ها و گازها ( معروف به قانون ارشميدس در شاره ها). تعيين جرم حجمي طلا و تقره و بعضي فلزات ديگر و اختراع پيچ مخصوص حلزوني شكل به نام پيچ ارشميدس براي بالا بردن آب اشاره كرد.

همچنين تاليف كتابهايي از جمله اصول مكانيك - درباره اجسام شناور - درباره كره و استوانه - اندازه گيري دايره و پيچ ها از ديگر كارهاي برجسته اين دانشمند دوران باستان است.

منبع :www.physicsir.com

 

 

 

 

رنه دكارت

تولد : 1596 تورن - فرانسه
فوت : 1650 هلند

((( چهار دستور آينده مرا بس است به شرط آن كه عزم دائم راسخ كنم بر اينكه هرگز از رعايت آن ها تخلف نورزم.
نخست اينكه هيچ گاه هيچ چيز را حقيقت نپندارم جز آن كه درستي آن بر من بديهي شود. يعني از شتابزدگي و سبق ذهني سخت بپرهيزم و چيزي را به تصديق نپذيرم مگر آن كه در ذهنم چنان روشن و متمايز گردد كه جاي هيچ گونه شكي باقي نماند.
دوم آنكه هر يك از مشكلاتي را كه به مطالعه در مي آورم تا مي توانم و تا اندازه اي كه براي تسهيل حل آن لازم است تقسيم به اجزا نمايم
سوم آن كه افكار خويش به ترتيب جاري سازم و از ساده ترين چيز ها كه علم به آن ها آسانتر باشد آغاز كرده و كم كم به مركبات برسم و حتي براي اموري كه طبعا تقدم و تاخر ندارد ترتب فرض كنم .
چهارم آن كه در هر مقام شماره امور و ساده كردن را چنان كامل نمايم و بازديد مسائل را به اندازه كلي سازم كه مطمئن باشم چيزي فروگذار نشده است. )))
نقل از رساله گفتار در روش راه بردن عقل -- نوشته دكارت -- ترجمه محمد علي فروغي

رنه دكارت رياضيدان و دانشمند بزرگ كه با كمك فرنسيس بيكن فلسفه جديد را پي ريزي كرد. در لائه در تورن فرانسه به دنيا آمد. سالهاي كودكي را در يك مدرسه مذهبي در لافلش از شهر هاي فرانسه به تحصيل پرداخت و در 16 سالگي در پاريس به آموختن هندسه مشغول شد و در آن جا با رياضيدانان بزرگ زمان آشنا شد. پس از تحصيل رسمي وارد ارتش فرانسه شد ولي به زودي از ارتش كناره گرفت و مدت چهارسال به كشورهاي سويس - هلند - آلمان - ايتاليا و دانمارك سفر كرد و در اين مسافرتها با بزرگان دانش پيوند يافت. در سال 1628 در هلند ساكن شد و در آنجا از مردم گسست و جز با فضلا و بزرگان با كسي معاشرت و مكاتبه نكرد و سرانجام در همان كشور درگذشت.

از آثار علمي او :

1 - گفتار در روش راه بردن عقل : رساله بسيار مشهوري است كه درباره روش علمي نوشته است.

2 - رساله ديوپتريك : در اين كتاب اكتشاف خود را درباره انعكاس و انكسار نور توضيح داده و قوانين اين دو پديده را ذكر كرده است.

3 - رساله كائنات جو : در اين كتاب از جو زمين و پديده هاي مربوط به شكست نور از جمله رنگين كمان بحث شده است.

4 - رساله هندسه : اين كتاب نخستين اثر در هندسه تحليلي است.

5 - تفكرات در فلسفه اولي

6 - اصول فلسفه

7 - رساله در انفعالات انساني

8 - رساله در انسان و تشكيل جنين

دكارت آن بخش از آگاهي ها و دانش انسان را علم مي دانست كه مسلم باشد و با استدلال به دست آيد و از اين رو رياضيات را نمونه كامل علوم مي شمرد و مي كوشيد تا روشهاي رياضي را در كليه رشته هاي دانش بشري به كار برد. او روش فيلسوفاني را كه براي اثبات يك موضوع به گفته ها و شنيده هاي اين و آن متوسل مي شوند كنار زد و بنا را بر اين نهاد كه بايد در همه چيز شك كند تا مطمئن شود كه عملش تقليدي نيست.

دكارت مي گويد : ((( يك چيز هست كه در آن شك نتوان كرد و آن اين كه شك مي كنم. چون شك مي كنم فكر دارم و مي انديشم. پس كسي هستم كه مي انديشم))) و يا به عبارت معروف او (( مي انديشم - پس هستم )))

منبع :www.physicsir.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الساندرو ولتا

تولد : 18 فوريه 1745 كمو ايتاليا

فوت 1827 كمو ايتاليا

زندگينامه

كسي كه ناپلئون بناپارت به افتخارش سكه طلا ضرب مي كند. امپراتور اتريش وي را به سمت رئيس دانشكده منصوب مي كند و مردم كشورش او را به مقام سناتوري برمي گزينند. همشهري هايش مجسمه او را در شهر كمو نصب مي كنند و بزرگان جهان علم نيز به اتفاق آرا واحد نيروي محركه را به يادبود نامش ((ولت)) مي گذارند- ولتا است.

ولتا فيزيكدان بزرگ ايتاليايي و اولين كسي كه مولد جريان الكتريسيته را اختراع كرد در خانواده فقيري در كموي ايتاليا به دنيا آمد. در مدرسه شهرش به تحصيل پرداخت تا آن كه در شانزده سالگي پدرش مرد و عمويش متكفل مخارجش شد و سبب ادامه تحصيلش گرديد. پس از فراغت از تحصيل رسمي با شغل معلمي در يكي از مدارس كمو به تدريس پرداخت وليكن لحظه اي از تحقيق دست برنداشت تا آنكه به سال 1769 به همه اطلاعاتي كه تا آن زمان درباره الكتريسيته وجود داشت دست يافت و اولين اثر علمي خود را در اين زمينه منتشر كرد. او پس از چهار سال كه در كمو تدريس كرد به استادي فيزيك دانشگاه پاويا منصوب شد. (1779) و به سال 1819 پس از بازنشسته شدن به زادگاه خود بازگشت و سرانجام در سال 1827 همانجا بدرود زندگي گفت.

از آثار علمي او

1 - اختراع الكتروفور - دستگاهي براي توليد الكتريسيته ساكن

2 - مطالعه خازنها و كشف قوانين آن ها

3 - تكميل الكتروسكوپ

4 - اختراع پيل - مهمترين كار ولتا اختراع اولين مولد شيميايي جريان الكتريكي موسوم به پيل است.

او با الهام از آزمايشهايي كه گالواني بر روي الكتريسيته ساكن كرده بود موفق به اختراع اين پيل شد. گالواني تصور مي كرد كه عضلات حيوانات مولد الكتريسيته هستند در صورتي كه ولتا با استفاده از دو فلز متفاوت مس و روي و محلول اسيد سولفوريك جريان الكتريكي را توليد كرد. اولين پيلي كه ساخت قرصهايي از مس و روي بود كه بين آن ها قرصهايي از نمد آغشته به اسيد سولفوريك موجود بود. ولتا اين پيل را سلول الكتريكي ناميد.

منبع :www.physicsir.com

 

 

 

 

نوبل كيست؟

آلفردبرناردنوبل در بيست ويكم اكتبر سال 1833 در شهراستكهلم سوئدچشم به جهان گشود .

در 8 سالگي به همراه خانواده اش عازم روسيه شد . نشانه هاي علاقه به علوم و به ويژه شيمي درهمان نخستين سالهاي كودكي در وي پديدار شد.

آموخته هايش را به شكل خودآموز فراگرفت و هيچ گاه تحصيلات دانشگاهي را از سرنگذراند . در سال 1863 به سوئد بازگشت و دركارگاه پدر در هلنبورگ به عنوان شيميدان مشغول به كار شد . او در توليد صنعت مواد منفجره نيتروگليسيرين موفقيت بسياري بدست آورد .

در1864 انفجاري منجر به ويراني كارخانه و مرگ چند نفر از جمله برادر جوانترش شد ، پس از آن كه كارخانه هايي در آلمان و نروژ ساخته شدند نوبل در1867 اختراع نوعي از نيترو گليسيرين به نام ديناميت را به ثبت رسانيد . در ديناميت او نيتروگليسيرين جذب خاك دياتومه جامد بي اثري شده بود از اين رو كاركردن با آن ايمن تر بود . اين اختراع به سرعت كار ساخت و ساز ها را در بسياري از كشورها بهبودبخشيد.

نوبل در سال 1875 ژلاتين منفجرشونده قويتري را ارائه داد كه در آن نيتروگليسيرين با نيتروسلولز ژلاتيني شده بود . اختراع وي طرحهاي بزرگ راه سازي مانند كانال كورينث و تونل گوتارد را امكان پذيرساخت . درسال1887 بالبيست ماده منفجره بي‌دود را براي امورنظامي معرفي كرد ، آلفرد نوبل مردي تنها غالباً بيمار فروتن كمرو و دوستدار انسان ها بود . او در دهم دسامبر سال 1896 پيش از تحقق ايده هايش درمنزل شخصي اش واقع در سن رمو ايتاليا چشم از جهان فرو بست .

قسمتي از وصيتنامه نوبل

تمام دارايي ام طبق آنچه درپي مي آيد تقسيم شود . اين سرمايه به شكل اوراق بهادار معتبر توسط كارگزارانم از طريق تأسيس يك صندوق به عنوان جايزه سالانه به كساني اعطا شود كه طي سال گذشته خدمت بزرگي به جامعه انساني انجام داده باشد.

جايزه مزبور به پنج قسمت مساوي تقسيم شود و هر يك از آنها به يكي از موارد زير اختصاص داده شود: 1سهم براي كسي كه مهمترين اختراع يا اكتشاف در زمينه علوم فيزيك انجام داده است . يك پنجم براي كسي كه مهمترين يا مفيدترين اكتشاف رادرزمينه علم شيمي انجام داده ، يك سهم براي كسي كه مهمترين كشف دررشته فيزيولوژي يا پزشكي انجام داده باشد ، يك پنجم براي كسي كه برجسته ترين اثر ادبي را خلق كند ، ويك سهم باقيمانده به كسي تعلق گيرد كه بيشترين يا بهترين اقدام را براي ايجاد صلح و برادري و فروكاستن آتش دشمني بين ملت ها و برقراري دوستي انجام دهد.

مشخصات جوايز

جايزه نوبل شامل مدال افتخار-ديپلم شخصي و مبالغي وجه نقد است . طبق بند چهارم اساسنامه بنيادنوبل بيش از سه نفر نمي توانند درجايزه سهيم باشند . جايزه تنها به كساني كه درقيدحيات هستند تعلق مي گيرد ، مگرآنكه نامزدي شخص وفات يافته پيش از مرگش اعلام شده باشد ، مراسم در سالن كنسرت استهكلم برگزار مي شود و اعليحضرت پادشاه سوئد شخصاً ديپلم-مدال وسند تأييدكننده مبلغ جايزه را به دست برندگان مي دهد.

ديپلم افتخار فيزيك-شيمي توسط آكادمي سلطنتي علوم سوئدوديپلم فيزيولوژي يا پزشكي توسط انسيتوي كارولينا تهيه مي شود ، صحافي ديپلمها بر عهده صحافي hassler و falth است0جلدها از چرم بسيارمرغوب بز است0ديپلم فيزيك داراي جلد آبي رنگ و ديپلم شيمي و فيزيولوژي يا پزشكي داراي جلد قرمز است ، به علاوه خوشنويسان آرمي كه از تركيب حروف اول اسم شخص تشكيل مي شود را برروي هر يك از ديپلمهاي اختصاصي برندگان حكاكي مي كنند ، ديپلمها درون جعبه اي از جنس مقوا كه به منظورحفظ ديپلمها طراحي شده قرار مي گيرند ، ابعاد ديپلم نيز 23در35 سانتي متر است.

طبق اساسنامه بنياد نوبل كه با حضور پادشاه وقت سوئد در تاريخ 29 ژوئن1900 تنظيم شده است هيأت اهدا جوايز موظف به تقديم حواله مبلغ جايزه-ديپلم-مدال و تقديرنامه اختصاصي به برندگان مي باشد مدال نوبل فيزيك – شيمي -فيزيولوژي يا پزشكي وادبيات توسط مجسمه ساز و كليشه ساز مشهور سوئدي -اريك ليندبرگ-و مدال نوبل صلح توسط مجسمه ساز نروژي گوستاو ويگلند طراحي شده است ، در يك طرف مدال سوئدي تصويري از نوبل و طرف ديگر آن سالروز تولد و مرگ نوبل با حروف لاتين نگاشته شده است ، اين مدال تا سال 1980 به وزن 200 گرم قطر66ميلي متر واز طلاي18عيار تهيه مي شداز آن زمان تا كنون مدال از تركيبي از طلاي 18عيار و 24 عيار تهيه مي شود ، مبلغ جايزه در سال1900-150800كرون سوئيس بود كه در سال 1923 به كمترين حدخود يعني 115000 كرون سقوط كرد ، اما در سالهاي اخير اين مبلغ به طور قابل توجهي افزايش پيداكرده است1ميليون كرون در سال 1981 ، 2ميليون درسال 1986 ، 3 ميليون كرون در سال 1989 ، 4 ميليون كرون در سال 1990 ، 6 ميليون كرون در سال 2000 و از 2001 ده مليون كرون درهررشته به برندگان اهدا مي شود .

منبع :www.physicsir.com

 

 

نوبل كيست؟

آلفردبرناردنوبل در بيست ويكم اكتبر سال 1833 در شهراستكهلم سوئدچشم به جهان گشود .

در 8 سالگي به همراه خانواده اش عازم روسيه شد . نشانه هاي علاقه به علوم و به ويژه شيمي درهمان نخستين سالهاي كودكي در وي پديدار شد.

آموخته هايش را به شكل خودآموز فراگرفت و هيچ گاه تحصيلات دانشگاهي را از سرنگذراند . در سال 1863 به سوئد بازگشت و دركارگاه پدر در هلنبورگ به عنوان شيميدان مشغول به كار شد . او در توليد صنعت مواد منفجره نيتروگليسيرين موفقيت بسياري بدست آورد .

در1864 انفجاري منجر به ويراني كارخانه و مرگ چند نفر از جمله برادر جوانترش شد ، پس از آن كه كارخانه هايي در آلمان و نروژ ساخته شدند نوبل در1867 اختراع نوعي از نيترو گليسيرين به نام ديناميت را به ثبت رسانيد . در ديناميت او نيتروگليسيرين جذب خاك دياتومه جامد بي اثري شده بود از اين رو كاركردن با آن ايمن تر بود . اين اختراع به سرعت كار ساخت و ساز ها را در بسياري از كشورها بهبودبخشيد.

نوبل در سال 1875 ژلاتين منفجرشونده قويتري را ارائه داد كه در آن نيتروگليسيرين با نيتروسلولز ژلاتيني شده بود . اختراع وي طرحهاي بزرگ راه سازي مانند كانال كورينث و تونل گوتارد را امكان پذيرساخت . درسال1887 بالبيست ماده منفجره بي‌دود را براي امورنظامي معرفي كرد ، آلفرد نوبل مردي تنها غالباً بيمار فروتن كمرو و دوستدار انسان ها بود . او در دهم دسامبر سال 1896 پيش از تحقق ايده هايش درمنزل شخصي اش واقع در سن رمو ايتاليا چشم از جهان فرو بست .

قسمتي از وصيتنامه نوبل

تمام دارايي ام طبق آنچه درپي مي آيد تقسيم شود . اين سرمايه به شكل اوراق بهادار معتبر توسط كارگزارانم از طريق تأسيس يك صندوق به عنوان جايزه سالانه به كساني اعطا شود كه طي سال گذشته خدمت بزرگي به جامعه انساني انجام داده باشد.

جايزه مزبور به پنج قسمت مساوي تقسيم شود و هر يك از آنها به يكي از موارد زير اختصاص داده شود: 1سهم براي كسي كه مهمترين اختراع يا اكتشاف در زمينه علوم فيزيك انجام داده است . يك پنجم براي كسي كه مهمترين يا مفيدترين اكتشاف رادرزمينه علم شيمي انجام داده ، يك سهم براي كسي كه مهمترين كشف دررشته فيزيولوژي يا پزشكي انجام داده باشد ، يك پنجم براي كسي كه برجسته ترين اثر ادبي را خلق كند ، ويك سهم باقيمانده به كسي تعلق گيرد كه بيشترين يا بهترين اقدام را براي ايجاد صلح و برادري و فروكاستن آتش دشمني بين ملت ها و برقراري دوستي انجام دهد.

مشخصات جوايز

جايزه نوبل شامل مدال افتخار-ديپلم شخصي و مبالغي وجه نقد است . طبق بند چهارم اساسنامه بنيادنوبل بيش از سه نفر نمي توانند درجايزه سهيم باشند . جايزه تنها به كساني كه درقيدحيات هستند تعلق مي گيرد ، مگرآنكه نامزدي شخص وفات يافته پيش از مرگش اعلام شده باشد ، مراسم در سالن كنسرت استهكلم برگزار مي شود و اعليحضرت پادشاه سوئد شخصاً ديپلم-مدال وسند تأييدكننده مبلغ جايزه را به دست برندگان مي دهد.

ديپلم افتخار فيزيك-شيمي توسط آكادمي سلطنتي علوم سوئدوديپلم فيزيولوژي يا پزشكي توسط انسيتوي كارولينا تهيه مي شود ، صحافي ديپلمها بر عهده صحافي hassler و falth است0جلدها از چرم بسيارمرغوب بز است0ديپلم فيزيك داراي جلد آبي رنگ و ديپلم شيمي و فيزيولوژي يا پزشكي داراي جلد قرمز است ، به علاوه خوشنويسان آرمي كه از تركيب حروف اول اسم شخص تشكيل مي شود را برروي هر يك از ديپلمهاي اختصاصي برندگان حكاكي مي كنند ، ديپلمها درون جعبه اي از جنس مقوا كه به منظورحفظ ديپلمها طراحي شده قرار مي گيرند ، ابعاد ديپلم نيز 23در35 سانتي متر است.

طبق اساسنامه بنياد نوبل كه با حضور پادشاه وقت سوئد در تاريخ 29 ژوئن1900 تنظيم شده است هيأت اهدا جوايز موظف به تقديم حواله مبلغ جايزه-ديپلم-مدال و تقديرنامه اختصاصي به برندگان مي باشد مدال نوبل فيزيك – شيمي -فيزيولوژي يا پزشكي وادبيات توسط مجسمه ساز و كليشه ساز مشهور سوئدي -اريك ليندبرگ-و مدال نوبل صلح توسط مجسمه ساز نروژي گوستاو ويگلند طراحي شده است ، در يك طرف مدال سوئدي تصويري از نوبل و طرف ديگر آن سالروز تولد و مرگ نوبل با حروف لاتين نگاشته شده است ، اين مدال تا سال 1980 به وزن 200 گرم قطر66ميلي متر واز طلاي18عيار تهيه مي شداز آن زمان تا كنون مدال از تركيبي از طلاي 18عيار و 24 عيار تهيه مي شود ، مبلغ جايزه در سال1900-150800كرون سوئيس بود كه در سال 1923 به كمترين حدخود يعني 115000 كرون سقوط كرد ، اما در سالهاي اخير اين مبلغ به طور قابل توجهي افزايش پيداكرده است1ميليون كرون در سال 1981 ، 2ميليون درسال 1986 ، 3 ميليون كرون در سال 1989 ، 4 ميليون كرون در سال 1990 ، 6 ميليون كرون در سال 2000 و از 2001 ده مليون كرون درهررشته به برندگان اهدا مي شود .

منبع :www.physicsir.com

 

 كاونديش

Henry Cavendish 1731-1810

كاونديش فيزيكدان و شيميدان انگليسي در شهر نيس فرانسه به دنيا آمد زيرا مادرش كه از بيماري رنج مي برد به مناطق خوش آب و هواي آنجا آمده بود. او در انگلستان به تحصيل پرداخت.

كاونديش تنها به پژوهش هاي علمي عشق مي ورزيد و مدت شصت سال در آزمايشگاه خود مشغول به كار و كوشش بود.

نتيجه اين مدت تلاش او بسيار ارجمند و گرانبهاست. او كسي است كه مشخص كرد كه از سوختن هيدروژن آب توليد مي شود و آب ماده اي مركب است. مهمترين كار كاونديش محاسبه جرم زمين است و بزرگداني قدرداني از او تاسيس آزمايشگاهي است كه در لندن به احترام او نامگذاري شده است.

از ديگر آثار علمي كاونديش مي توان به اندازه گيري وزن حجمي اتم ها اشاره كرد. او همچنين نشان داد كه هيدروژن سبكترين گازها است. همچنين چگالي متوسط زمين را برابر 5/5 گرم بر سانتي متر مكعب به دست آورد.

منبع :www.physicsir.com

 

 

 

 

 

 

 

اشبكه فيزيك هوپا اينشتين دوم كاوشگر سياهچاله ها( Stephen Hawking )

متولد 8 ژانويه 1942

او از هر گونه تحرك عاجز است. نه مي تواند بنشيند نه برخيزد. نه راه برود. حتي قادر نيست دست و پايش را تكان بدهد يا بدنش را خم و راست كند. از همه بدتر توانايي سخن گفتن را نيز ندازد. زيرا عضلات صوتي او كه عامل اصلي تشكيل و ابراز كلمات اند مثل 99 درصد بقيه عضلات حركتي بدنش در يك حالت فلج كامل قرار دارند. مشتي پوست و استخوان است روي يك صندلي چرخدار كه فقط قلبش و ريه هايش و دستگاه هاي حياتي بدنش كار مي كنند و بخصوص مغزش فعال است. يك مغز خارق العلده كه دمي از جستجو و پژوهش و رهگشايي بسوي معماها و نا شناخته ها باز نمي ماند.

اين اعجوبه مفلوج استيفن هاوكينگ پرآوازه ترين دانشمند دهه آخر قرن بيستم است كه اكنون در دانشگاه معروف كمبريج همان كرسي استادي را در اختيار داردكه بيش از دو قرن پيش زماني به اسحق نيوتن كاشف قانون جاذبه تعلق داشت.همچنين وي را انيشتين دوم لقب داده اند زيرا مي كوشد تئوري معروف نسبيت را تكامل بخشد و از تلفيق آن با تئوري هاي كوانتومي فرمول واحد جديدي ارائه دهد كه توجيه كننده تمامي تحولات جهان هستي از ذرات ريز اتمي تا كهكشان هاي عظيم باشد.

اينشتين معتقد بود كه چنين فرمول يا قانون واحدي مي بايست وجود داشته باشد و سالهاي آخر عمرش را در جستجوي آن سپري كرد اما توفيقي نيافت.

استيفن هاوكينگ شهرت و اعتبار علمي خود را مديون محاسبات رياضي پيچيده و بسيار دقيقي است كه در مورد چگونگي پيدايش و تحول سياهچاله هاي آسماني يا حفره هاي سياه انجام داده است.اين اجرام فوق العاده متراكم كه به علت قدرت جاذبه بسيار قوي حتي نور امكان جدايي از سطح آن ها را نداردوجودشان بر اساس تئوري نسبيت انيشتين پيش بيني شده بود و به همين جهت هم سياهچاله ناميده شدند.رديابي و رويت آنها بوسيله قويترين تلسكوپ ها يا هر وسيله ديگر تا كنون ممكن نبوده است. با وجود اين استيفن هاوكينگ با قدرت انديشه و محاسبات رياضي چون و چرا ناپذيرش- نه فقط وجود سياهچاله ها را به اثبات رسانده و چگونگي شكل گيري و تحول آن ها را نشان داده بلكه به نتايج جالبي در رابطه اين اجرام با كيفيت وقوع انفجار بزرگ Big Bang در آغاز پيدايش كيهان دست يافته است كه در دانش فيزيك اختري و كيهان شناسي اهميت بسزايي دارد و به عقيده صاحبنظران بناي اين علوم را در قرن آينده تشكيل خواهد داد.

كتاب جديد هاوكينگ در اين زمينه كه بعنوان سياهچاله ها و جهان هاي نوزاد انتشار يافت در محافل علمي جهان مثل يك بمب صدا كرد و شگفتي فراوان برانگيخت. اما قبل از اشاره خلاصه اي مي آوريم از زندگي نويسنده اش كه براستي از كتاب او شگفتي بر انگيز تر است .

استيفن هاوكينگ در 8 ژانويه 1942 در شهر دانشگاهي آكسفورد زاده شد و دوران كودكي و تحصيلات اوليه اش را در همان شهر گذرانيد. از همان زمان به علوم رياضيات علاقه داشت و آرزوي دانشمند شدن را در سر مي پروراند اما در مدرسه يك شاگرد خودسر و بخصوص بد خط شناخته مي شد و هرگز خود را در محدوده كتاب هاي درسي مقيد نمي كرد بلكه چون با مطالعات آزاد سطح معلواتش از كلاس بالاتر بود هميشه سعي داشت در كتاب هاي درسي اشتباهاتي را گير بياورد و با معلمان به جر و بحث و چون و چرا بپر دازد !

پدر و مادرش از طبقه متوسط بودند با يك زندگي ساده در خانه اس شلوغ و فرسوده اما مملو از كتاب كه عادت به مطالعه را در فرزندانشان تقويت مي كرد. فرانك پدر خانواده پزشك متخصص در بيماري هاي مناطق گرمسيري بود و به همين جهت نيمي از سال را به سفرهاي پژوهشي در مناطق آفريقايي مي گذرانيد. اين غيبت هاي متوالي برلي بچه ها چنان عادي شده بود كه تصور مي كردند همه پدر ها چنين وضعي دارند. و مانند پرندگان هر ساله در فصل سرما به مناطق آفتابي مهاجرت مي كنند و بعد به آشيانه بر مي گردند. در عين حال غيبت هاي پدر نوعي استقلال عمل و اتكا به نفس در بچه ها ايجاد مي كرد.

استيفن در 17 سالگي تحصيلات عاليه را در رشته طبيعي آغاز كرد و از همان زمان به فيزيك اختري و كيهان شناسي علاقه مند شد زيرا در خود كنجكاوي شديدي مي يافت كه به رمز و راز اختران و آغاز و انجام كيهان پي ببرد. سالهاي دهه 60 عصر طلايي كشف فضا- پرتاب اولين ماهواره ها و سفر هيجان انگيز فضانوردان به كره ماه بود و بازتاب اين وقايع تاريخي در رسانه ها جوانان را مجذوب مي كرد. بعلاوه استيفن از كودكي عاشق رمان هاي علمي تخيلي بود و مطالعه آن ها نيز بر اشتياق او به كسب معلومات بيشتر در فيزيك و نجوم و علوم ديگر مي افزود. او دوره سه ساله دانشگاه را با موفقيت به پايان برد و آماده مي شد تا دوره دكترا را در رشته كيهان شناسي آغاز كند.

اما به دنبال احساس ناراحتي هايي در عضلات دست و پا استيفن در ژانويه 1963 يعني آغاز بيست و يكسالگي مجبور به مراجعه به بيمارستان شد و آزمايش هايي كه روي او انجام گرفت علائم بيماري بسيار نادر و درمان ناپذيري را نشان داد. اين بيماري كه به نام ALS شناخته مي شود بخشي از نخاع و مغز و سيستم عصبي را مورد حمله قرار مي دهد و به تدريج اعصاب حركتي بدن را از بين مي برد و با تضعيف ماهيچه ها فلج عمومي ايجاد مي كند بطوريكه بمرور توانايي هرگونه حركتي از شخص سلب مي شود. معمولا مبتلايان به اين بيماري بي درمان مدت زيادي زنده نمي مانند و اين مدت براي استيفن بين دو تا سه سال پيش بيني شده بود.

نوميدي و اندوه عميقي را كه پس از آگاهي از جريان بر استيفن مستولي شد مي توان حدس زد. ناگهان همه آرزوهاي خود را بر باد رفته ميديد. دوره دكترا-روياي دانشمند شدن - كشف رمز و راز كيهان - همگي به صورت كاركاتورهايي در آمدند كه در حال دورشدن و رنگ باختن به او پوزخند مي زدند. بجاي همه آن خيال پروريهاي بلند پروازانه حالا كاري بجز اين از دستش بر نمي آمد كه در گوشه اي بنشيند و دقيقه ها را بشمارد تا دوسال بعد با فلج عمومي بدن زمان مرگش فرا برسد.

به اتاقي كه در دانشگاه داشت پناه برد و در تنهايي ساعتها متفكر و بي حركت ماند. خودش بعدها تعريف كرده است كه آن شب دچار كابوسي شد و در خواب ديد كه محكوم به اعدام شده است و او را براي اجراي حكم مي برند و در آن موقعيت حس كرد كه هر لحظه زندگي چقدر برايش ارزشمند است. بعد از بيداري به ياد آورد كه در بيمارستان با يك جوان مبتلا به بيماري سرطان خون هم اتاق بوده و او از فرط درد چه فريادهايي مي كشيد. پس خود را قانع كرد كه اگر به بيماري لادرماني مبتلاست اما لااقل درد نمي كشد. بعلاوه طبع لجوج و نقادش كه هيچ چيز را به آساني نمي پذيرفت هشدار داد كه از كجا معلوم كه پيش بيني پزشكان درست از كار در بيايد و چه بسا كه از نوع اشتباهات كتب درسي باشد!

اما آنچه به او قوت قلب و اعتماد به نفس بيشتري براي مبارزه با نوميدي و بدبيني داد آشنايي اش در همان ايام با دختري به نام (جين وايلد) بود كه عد ها همسرش شد و نقش فرشته نگهبانش را به عهده گرفت. جين اعتقادات مذهبي عميقي داشت و معتقد بود كه در هر فاجعه اي بذراهي اميد وجود دارد كه با استقامت و قدرت روحي خود مي تواند رشد كند. و بارور شود. بايد به خداوند توكل داشت و از ناكاميهايي كه پيش مي آيد خيزگاههايي براي كاميابي ساخت.

جين دانشجوي دانشگاه لندن بود اما تحت تاثير هوش فوق العاده و شخصيت استثنايي استيفن چنان مجذوب او شده بود كه هر هفته به سراغش مي آمد و ساعتي را به گفتگوي با او مي گذرانيد و آمپول خوشبيني تزريق مي كرد.آنها پس از چندي رسما نامزد شدند و استيفن تحصيلات دانشگاهي اش را از سر گرفت زيرا براي ازدواج با جين مي بايست هرچه زودتر دكتراي خود را بگيرد و كار مناسبي پيدا كند.

و او طي دو سال با اشتياق و پشتكار اين برنامه را عملي كرد در حاليكه رشد بيماري لعنتي را در عضلاتش شاهد بود و ابتدا به كمك يك عصا و سپس دو عصا راه مي رفت. ازدواجش با جين در سال 1965 صورت گرفت و او چنان غرق اميد و شادي بود كه به پيش بيني دو سال پيش پزشكان در مورد مرگ قريب الوقوعش نمي انديشيد.

پروفسور استيفن هاوكينگ اكنون 61 سال داردو ظاهرا بيش از يك ربع قرن قاچاقي زندگي كرده است. البته اگر بتوان وضع كاملا استثنايي او را در حال حاضر زندگي ناميد.!

پيش بيني پزشكان در مورد بيماري فلج پيش رونده او نادرست نبود و اين بيماري اكنون به همه بدنش چنگ انداخته است. از اواخر دهه 60 براي نقل مكان از صندلي چرخدار استفاده مي كند و قدرت تحرك از همه اجزاي بدنش بجز دو انگشت دست چپش سلب شده است. با اين دو انگشت او مي تواند دكمه هاي كامپيوتر بسيار پيشرفته اي را فشار دهد كه اختصاصا براي او ساخته اند و بجايش حرف مي زند. و رابطه اش را با دنياي خارج برقرار مي كند زيرا از سال 1985 قدرت تكلم خود را هم ازدست داده است.

در آن سال او پس از بازگشت از سفري به درو دنيا براي مدتي در ژنو بسر مي برد كه مركز پژوهشهاي هسته اي اروپاست و دانشمندان اين مركز جلسات مشاوره اي با او داشتند. يك شب كه استيفن

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388ساعت 13:59  توسط فریدون حمیدیه  | 

زندگینامه ی دانشمندان شیمی(افراد موفق)

ديمتري اوانوويچ مندليف

 

● تولد مندلیف
دیمیتری اوانوویچ مندلیف (Mandaliev) ، زیر و رو کننده علم شیمی و فرزند یکی از مدیران مدرسه محلی ، در ۷ فوریه ۱۸۳۴ در شهر توبولسک واقع در روسیه متولد شد.
● ورود به دنیای شیمی
وی در سال ۱۸۶۹ دکتر علوم و استاد شیمی دانشگاه شد و در همین سال ازدواج کرد. در این هنگام ، فقط ۶۳ عنصر از نظر شیمیدانها شناخته شده بود.
● قانون تناوبی
مندلیف در این فکر بود که خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر ، تابعی از جرم اتمی آنهاست. بدون قانون تناوبی نه پیش بینی خواص عناصر ناشناخته میسر بود و نه به فقدان یا غیبت برخی از عناصر می‌شد پی برد. کشف عناصر ، منوط به مشاهده و بررسی بود. بنابراین تنها یاری بخت ، مداومت و یا پیش داوری ، منجر به کشف عناصر جدید می‌شد.
قانون تناوبی ، راه جدیدی در این زمینه گشود. منظور مندلیف از این جمله‌ها آن بود که در سیر تاریخی شیمیایی ، زمان حدس زدن وجود عناصر و پیشگویی خواص مهمشان فرا رسیده است. جدول تناوبی ، پایه‌ ای برای این کار شد. حتی ساخت این جدول نشان می‌داد که در چه جاهایی مکان خالی باقی می‌ماند که باید بعدا” اشغال شود.
● چینش عناصر در جدول تناوبی
با آگاهی از خواص عناصر موجود در جوار این مکانهای خالی ، می‌شد خواص مهم عناصر ناشناس را تخمین زد و چند مشخصه مقداری آنها (جرمهای اتمی، چگالی ، نقطه ذوب ، و نقطه جوش و مانند آنها) را به کمک نتیجه گیری‌های منطقی و چند محاسبه ریاضی ساده ، تعیین کرد. این مطالب نیاز به تبحر کافی در شیمی داشت. مندلیف از این تبحر برخوردار بود که با ترکیب آن ، با تلاش علمی و اعتقاد به قانون تناوبی توانست پیشگوهای درخشانی درباره وجود و خواص چندین عنصر جدید را ارایه دهد. بنابراین مطابق با این فکر ، جدولی درست کرد و ۶۳ عنصر شناخته شده را به ترتیب جرم اتمیشان در جدول قرار داد.
تعداد عناصر در سطرهای جدول یکی نبود، مثلاٌ سطر پنجم ۳۲ عنصر داشت، در حالی‌که سطر ششم فقط شامل ۶ عنصر بود. ولی عناصری که خواص آنها شبیه هم بود، در این جدول نزدیک هم قرار داشتند و بدین علت مقداری از خانه‌های خالی ، متعلق به عناصری است که تا آن زمان شاخته نشده بود. وی این نتیجه را در سال ۱۸۶۹ به جامعه شیمی روسیه تقدیم کرد.
● میزان استقبال از جدول مندلیف در آن زمان
جدول مندلیف که پیش بینی وجود ۹۲ عنصر را می‌نمود، جز “لوتر مایز” که یک سال بعد از مندلیف ، جدولی مشابه با جدول مندلیف انتشار داده بود، طرفداری نداشت.
● پیش‌بینی‌های مندلیف در جهان علم
پیش‌بینی‌های عجیب مندلیف ، زمان درازی به صورت مثلهای موجود در همه کتابهای شیمی در آمده بود و کمتر کتاب شیمی وجود دارد که در آن ، از اکاآلومینیوم و اکابور و اکاسیلیسیم یاد نشده باشد که بعدها پس از کشف به نامهای گالیوم، سکاندیوم و ژرمانیوم نامیده شدند. در میان سه عنصری که مندلیف پیش بینی کرده بود اکاسیلیسیوم بعد از سایرین کشف شد(۱۸۸۷) و کشف آن بیش از کشف دو عنصر دیگر ، مرهون یاری بخت و تصادف مساعد بود.
● تایید پیش‌گویی‌های مندلیف
در واقع ، کشف گالیوم توسط “بوابودران” (۱۸۷۵) مستقیماٌ توسط روشهای طیف سنجی‌اش بود و جداکردن سکاندیوم توسط “نیلسون” و “کلو” (۱۸۷۹) مربوط به بررسی دقیق خاکهای نادر بود که در آن زمان اوج گرفته بود. اندک اندک همه پیش‌گویی‌های مندلیف تحقق یافتند. آخرین تایید در مورد وزن مخصوص سکاندیوم فلزی بود.
در سال ۱۹۳۷ ، “فیشر” شیمیدان آلمانی ، موق به تهیه سکاندیوم با درجه خلوص ۹۸% شد. وزن مخصوص آن ، ۳ گرم بر سانتی‌متر مکعب بود. این دقیقاٌ همان رقمی است که مندلیف پیش‌بینی کرده بود. در پاییز سال ۱۸۷۹ “انگلس” کتاب جامعی بدست آورد که نویسندگانش “روسکو” و “شورلمر” بودند. در آن کتاب ، برای نخستین بار به پیشگویی آلومینیوم توسط مندلیف و کشفش تحت تاثیر نام گالیوم اشاره شده بود.
در مقاله ای که بعدها انگلس در کتابی هم نقل کرده است، اشاره به مطلب آن کتاب شیمی شده است و نتیجه گرفته است که: « مندلیف با به کار بردن ناخودآگاه قانون تبدیل کمیت به کیفیت هگل ، واقیعت علمی را تحقق بخشید که از نظر تهور ، فقط قابل قیاس با کار “لوریه” در محاسبه مدار سیاره ناشناخته نپتون بوده است. »
● شهرت جهانی مندلیف
علاوه بر آنچه گفته شد، با اکتشاف آرگون در سال ۱۸۹۴ و هلیوم و اینکه جدول مندلیف وجود نیون و کریپتون و گزنون را پیش‌بینی نمود، جدول مندلیف شهرت عجیب و فوق‌العاده ای کسب نمود. در آن سالها بود که تمامی آکادمی‌های کشورهای جهان (غیر از مملکت خویش) او را به عضویت دعوت نمودند.
● مرگ مندلیف
مندلیف دو دوم فوریه ۱۹۰۷ در ۷۳ سالگی در گذشت. به طوری که می‌دانیم، از هنگامی که جدول مندلیف بوجود آمد، خانه‌های خالی آن ، یکی پس از دیگری با کشف عناصر پر می‌شد و آخرین خانه خالی جدول ، در سال ۱۹۳۸ با کشف آکتنیوم در پاریس پر شد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388ساعت 13:48  توسط فریدون حمیدیه  | 

علت انفجار در معادن زغال سنگ

آيا مي دانيد علت انفجار در معادن زغال سنگ چيست

متان ، گازي است بي‌رنگ ، بي‌بو و در آب نامحلول که نقطه ذوب آن -182درجه سانتي‌گراد و نقطه جوش آن 162-درجه سانتي‌گراد است. متان از گروه هيدروکربن‌هاي سير شده زنجيري يا آلکانها مي‌باشد که فرمول عمومي آنها CnH2n+2 مي‌باشد. گاز طبيعي که در منازل وجود دارد و مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مخلوطي از هيدروکربن‌هاي زنجيري سير شده است که %95 از آن ، گاز متان است و در اثر ترکيب با گاز اکسيژن ، توليد گاز دي‌اکسيد کربن و بخار آب و حرارت مي‌کند.مخلوطي از يک حجم از گاز متان و ده حجم از هوا در اثر جرقه ، توليد انفجار بسيار شديد مي‌نمايد که انفجار معادن زغال سنگ از آن ناشي مي‌شود
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388ساعت 13:46  توسط فریدون حمیدیه  | 

آيا آرد (آرد گندم) ميتواند منفجر شود؟؟

آيا آرد (آرد گندم) ميتواند منفجر شود؟؟

همه ميدانيم كه بيشتر گندم سفيد از نشاسته درست شده است . و ميدانيم كه نشاسته از كربوهيدرات ساخته شده است يعني از به هم پيوستن زنجيره ی مولكولهاي شكر . هر كسي كه تا بحال مارشمالو (نوعي شيريني خميرمانند )را اتش زده باشد ميداند كه شكر براحتي ميسوزد , پس ارد هم ميتواند.آرد و خيلي از كربوهيدراتهاي ديگر ميتواند اتش بگيرند وقتي انها در هوا بحالت گرد و غبار وجود دارد .فقط کافيه در هر متر مكعب 50 گرم يا بيشتر آرد بصورت گرد در هوا وجود داشته باشد و مشتعل شود. ذره هاي آرد انقدر كوچك هستند كه فورا ميسوزند. وقتي يك ذره بسوزد بقيه ذره هاي نزديكش را هم روشن ميكند و انوقت شعله بوجود امده تمام ابر ارد را شعله ور كرده و منفجر ميشود. تقريبا هر كربو هيدرات بصورت گرد و غبار وقتي مشتعل شود منفجر خواهد شد .در خيلي از انبارهاي آرد به همين صورت با يك جرقه يا يك منبع گرما باعت انفجار و اتش سوزي ميشود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388ساعت 13:46  توسط فریدون حمیدیه  | 

تعيين دقيق زمان مرگ

تعيين دقيق زمان مرگ

تعیین دقیق زمان مرگ در جرم شناسی بسیار اهمیت دارد.اندازه گیری غلظت پتاسیم مایع زجاجیه روشی است که بیش از سه دهه از پیشنهاد و بررسی ان میگذرد.مصونیت ماده زجاجیه از آلودگی ،خون و باکتریها پس از مرگ ،سهولت نمونه برداری و عدم نیاز به کالبدشکافی از مزایای این روش محسوب می شود.تجزیه پتاسیم زجاجیه با دو روش الکترودهای یونی ویژه که یک روش پتانسیل سنجی است و نور سنجی شعله ای که یک روش طیف سنجی است انجام می گیرد.سپس مقدار پتاسیم بدست آمده با منحنیهای استاندارد غلظت یون پتاسیم بر حسب زمان مرگ که برای دو گروه سنی کودکان وبزرگسالان مجزاست،مقایسه می شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388ساعت 13:44  توسط فریدون حمیدیه  | 

ضرالمثلهای معروف

بسم الله الرحمن الرحیم

ضرب المثلهای معروف

1-آب آبادی می آورد

2-آب ریخته جمع نمی شود

3- نه به این شوری شور نه به این بی نمکی

4- از چاله در آمد وبه چاه افتاد

5- حرف حساب جواب ندارد

6- شاهنامه آخرش خوشه

7- با ادب باش تا بزرگ شوی

8- قطره قطره جمع شود و انگهی دریا شود

9- جوینده یابنده است

10- دیر بگو گل بگو

11- سال ها بگذرد شنبه به نوروزتان افتاد

12-دوست آن باشد که گیرد دست دوست

13- سر بی گناه بالای دار نمی رود

14- حسود هرگز نیاسود

15- آب ریخته به جوی بر نمی گردد

16- خبر بد زود منتشر می شود

17- دروغگو دشمن خداست

18- بار کج به منزل نمی رسد

19- جوجه را آخر پاییز می شمارند

20- زمستان رفت،روسیاهی به زغال آمد

21- با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود

22- دیوار موش داره موش هم گوش داره

23- هیچ دودی به دود آتش نیست

24- پنبه را از گوشَت دربیار

25- سالی که نکوست از بهارش پیداست

26- آشپز که دوتا شد غذا یا شور می شود یا بی نمک

27- قطره قطره جمع گردد و انگهی دریا شود

28- هروقت ماهی را از آب می گیری تازه است

29- دوست آن باشد که گیرد دست دوست

30- آب آبادی می آورد

31- جوینده یابنده است

32- چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

33- دوصد گفته کِردار نیست

34- آب رفته به جوی برنمی گردد یا مر غی که پرید دیگه پرید

35- نظافت قسمتی از ایمان است

36- یگ دیوانه سنگی را به چاه می اندازد،صد عاقل نمی توانند آن را در آورند

37- خواستن توانستن است

38- شتر در خواب بیند پنبه دانه

39- اول از همسایه اش سوال کن بعد خانه را بخر

40- در نا امیدی بسی امید است

41- آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

42- بایک دست نمی توان دو هندوانه برداشت

43- پا توی یک کفش کردن

44- آبشان توی یک جوی نمی رود

45- میانه روی بهترین کار ها است

46- پایت را به اندازه گلیمت دراز کن

47- هرکه بامش بیش برفش بیشتر

48- دررا قفل بزن همسایه را دزدنکن

49- آنراکه حساب پاک است از محاکمه چه باک است

50- دیگر شراکت به جوش نمی آمد

51- تاتنور گرم است نان باید پخت

52- این رشته سر دراز دارد

53- هرکسی راچند روزی نوبت اوست

54- کاسه ای زیر نیم کاسه است

55- هر دردی را درمانی است

56- ترک عادت موجب مرض است

57- هنرمند هرکجارود درصدر نشیندوعزت ببیند

58- عاقلان را اشارتی کافی است

59- اول اندیشه بعد گفتار

60- هرگردی گردو نیست

61- آب رفته به جوی برنمی گردد

62- علاج واقعه راقبل از وقوع بایدکرد

63- گذشته ها گذشته است

64-بالاخره حق به حق دار می رسد

65- صد شنیدن به یک دیدن نمی ارزد

66- صلاح مملکت خویش را خسروان دانند

67- صاعِقه به قُلَل بزرگ اِصابَت می کند

68-  سخت تر از درد زخم اندیشه ی بی مرهمی است

69- صلح پول تولید می کندوپول آتش جنگ رابر می افروزد.

70- اگرانسان می دانست کجا سقوط می کنداول زیرپای خودکاه پهن می کرد

71- شیطان به جایی می آیدکه پول نیست ودرجایی که پول است دوبار می آید

72- صدقه راه به خانه ی صاحبش می برد

73- اعتماد کردن دیر به دست می آیدولی زود از بین می رود

74- شتر دیدی ندیدی

75- هر چه دیدی از چشم خودت دیدی

76- مرغ همسایه غاز است

77- گرگ کم بودیکی هم باکشتی آمد

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم بهمن 1388ساعت 15:2  توسط فریدون حمیدیه  | 

نمونه سوالات تشریحی شیمی1

               

                                                       بنام خدا

امتحان درس  شیمی یک وآزمایشگاه     نوبت دوم     درسال تحصیلی(87-86)   دبیرستان شهید دکتربهشتی بناب

 

       تاریخ امتحان 4/3/87              ساعت شروع 9صبح                  مدت امتحان75دقیقه

نام ونام خانوادگی دانش آموز.......

 

ردیف

                                                            شرح سوالات

نمره

1

 مفاهیم زیررا تعریف کنید:

 

آ)جدول تناوبی عناصر

 

ب)ایزومر(هم پار)

 

2

2

زباله های زیررا با استفاده از چه روشی دفع می کنند:

آ) کاغذ                                                           ب) مواد پرتوزا

 

ت)فاضلاب صنعتی                                           ث)زباله های شهری

 

 

2

3

دو مورد ازراههای کنترل آلودگی هوارا بنویسید.

 

 

1

4

جاهای خالی جملات را با کلمات داده شده مناسب پر کنید:                                                                

                                              

سوختهای هسته ای- هیدروژن- مونومر- کربن- سوختهای فسیلی- پلیمر- نفت خام- نیتروژن

 

آ) بسپار یا پلیمر مولکول بزرگی است که ازبه هم پیوستن دست کم 100تا چند هزار ……… یا تک پاربوجود می آید.

ب) آلکانهایی که هر اتم کربن به یک یا دو اتم ............ دیگر متصل است آلکانهای راست زنجیر گفته میشوند.

ت) به زغال سنگ  و.................وگاز طبیعی سوختهای فسیلی می گویند.

ث) بر اثر تابش نور خوشید بر اکسیدهای ....................... نوعی آلودگی ایجاد می شود که مه دود فوتو شیمیایی گفته میشود.                   

2

5

به سوالات زیر جواب دهید:

آ) دو ماده ی پتروشیمیایی نام ببرید                              ب) نقطه ی جوش کدام ماده ی زیر بیشتر است ؟ وچرا؟

                                                                             C45H92   یا  C16H34

2

6

آیا در واکنش زیر قانون پایستگی جرم برقراراست یا خیر؟(با نوشتن علت)

                                                                 

                                                          NH3                    N2 + H2

1

7

فرمول مولکولی هیدروکربنی را با 7 اتم کربن را بدست آ ورید:

 

 

1

8

یک مورد ازاختلاف عمل اکسایس وعمل سوختن رابنویسید::

                                                          

 

1

9

 

 

علت استفاده ی از مواد زیر در آب آشامیدنی را بنویسید:

آ) صافی شنی              ب) یون فلویورید                 ت)کلر                   ث)ترکیبات یون آهن ( III)

1

 

نمره

 

10

با توجه به چرخه ی مقابل به سوالات مطرح شده جواب دهید:

 

أ‌)        نام چرخه ی مقابل را بنویسید.

 

ب‌)    به جای نماد AوBجواب مناسب بنویسید.

 

ت‌)    O3 درنهایت به کدام ذره ای تبدیل می شود.

 

ث‌)    نقش این چرخه نسبت به کره ی زمین را بنویسید.

 

2

11

با توجه به فرمولهای زیر به سوالات داده شده جواب دهــــید:

                                                                                  

آ ) نقطه ی جوش کدامیک بیشتر است؟وچرا؟                               

ب) عدد اوکتان کدامیک کمتر می شود؟وچرا؟

 

ت) آیا این دو ترکیب ایزومر هستند یا خیر؟ (با ارایه دلیل)

 

ث)فرمول مولکولی ( بسته) ماده ی A را بنویسید.

 

2

12

با توجه به شکل زیر که آب درحالت جامد نشان داده شده است به سوالات مطرح شده جواب دهیـــــد:

 

آ) کدام گلوله ها نشان دهنده اکسیژن است؟

 

ب)ظرفیت اتم اکسیژن وهیدروژن چنداست؟

 

ت) کدام خطوط نشان دهنده نیروی بین موکلولی است؟

 

ث) یک مولکول آب از چند اتم تشکیل شده است؟

 

1

13

با توجه به جدول روبرو به سوالات خواسته شده جواب دهید:

 

آ)  بجای ؟  درجدول کلمه ی مناسب بنویسید.

 

ب) دما در محلولهای مربوطه چقدر است؟

 

ت) مقدار حلال  را مشخص کنید.

 

ث) چند نوع محلول توضیح داده شده است؟

 

1

14

کاتیونهای سنگین را با ارایه دلیل مشخص کنید:

                                                                                    +2                     +2                       +2                              +2                        

                                                             Cd      ,     Ca    و             Mg و           Hg

                                                                                                                                       

1

 

                                                                                                                                       جمع نمرات

20

 

 

                                                                          موفق باشید                   

                                                                                                              حمیدیه

                               
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن 1388ساعت 15:21  توسط فریدون حمیدیه  | 

مقاله ها

اهمیت منیزیم در سلامتی افراد جامعه: 

      فریدون- حمیدیه

         دبیر شیمی منطقه بناب

اطلاعات کلی :

منیزیم ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای نشان Mg و عدد اتمی 12 می‌باشد. منیزیم ، هشتمین عنصر فراوان است و تقریبا" 2% پوسته زمین را تشکیل می‌دهد و سومین عنصر فراوان محلول در آب دریا به حساب می‌آید. کاربرد اصلی این فلز قلیایی خاکی ، بعنوان عامل آلیاژ ساز برای ساخت آلیاژ آلومینیم – منیزیم

منیزیم ، فلزی سبک ، سفید رنگ و نسبتا" محکم است ( یک‌سوم از آلومینیوم سبکتر ) که در معرض هوا به‌آرامی کدر می‌گردد. پودر این فلز ، هنگامیکه در معرض هوا قرار گیرد، گرم شده ، با شعله‌های سفید رنگی می‌سوزد. اگرچه به شکل نوارهای باریک به‌آسانی محترق می‌شود، سوختن مقادیر زیاد آن دشوار است

نیاز بدن به منیزیم:

یكی از املاح مورد نیاز هر سلول از بدن شما ، منی زیم می باشد . بدن انسان بزرگسال حاوی 28-20 گرم منیزیم است كه 60% از آن

در استخوان ، 26% در عضله و ماهیچه ها و بقیه در بافت های نرم و مایعات بدن وجود دارد . نیمی ازذخایر منیزیم بدن شما درون سلولهای بافت ها و اندامهای بدن و نیمی از آن به صورت تركیب با كلسیم و فسفر در استخوان وجود دارد. تنها 1% از منیزیم بدن شما در خون یافت می شود . بدن شما برای حفظ میزان ثابت منیزیم خون ، خیلی سخت فعالیت می كند . بیش از 300 واكنش بیوشیمیایی در بدن برای فعالیت خود به منیزیم نیاز دارند چرا كه منیزیم باعث حفظ فعالیت نرمال ماهیچه و عصب، ضربان منظم قلب و استحكام استخوانها می شود. همچنین منیزیم در متابولیسم انرژی و سنتز پروتئین نقش دارد.

نقش منیزیم دردرمان  بیماریهای رایج :

منیزیم و فشار خون : منیزیم درتنظیم فشار خون نقش مهمی را ایفا می كند. رژیم های غذایی كه حاوی مقدار زیادی سبزی و میوه باشند منیزیم و پتاسیم را در حد كافی تأمین كرده و باعث كاهش فشار خون بالا می شوند . مطالعات نشان می دهد دریافت زیاد منیزیم ، پتاسیم و كلسیم و دریافت كم چربی و سدیم در برنامه ها و رژیم غذایی تأثیر زیادی در كاهش فشار خون بالا دارند.

بنابراین توصیه می شود با دریافت كافی منابع حاوی منیزیم از وقوع فشار خون بالا پیشگیری وآن را كنترل كنید.

1-  منیزیم و بیماریهای قلبی- عروقی :

دریافت كم منیزیم ، باعث اختلال در ریتم قلبی و بروز حملات و سكته های قلبی می شود. مطالعات انجام شده در بیمارانی كه به  سكته ی حاد قلبی مبتلا شدند كه استفاده فوری از منیزیم پس از سكته ی قلبی سبب كاهش مرگ و میر بیماران می شود.

منیزیم و استئوپرز: ممكن است كمبود منیزیم ، عاملی خطر زا در ایجاد استئوپرز ( پوكی استخوان ) باشد . كمبود منیزیم ، متابولیسم كلسیم و هورمون تنظیم كننده كلسیم را در بدن تغییر می دهد . مطالعات مختلفی نشان می دهد كه مكمل دهی منیزیم ، چگالی معدنی استخوان را بهبود می بخشد ؛ اما برای اثبات این موضوع نیاز به مطالعات بیشتری است .

2- منیزیم و دیابت :  

وجود منیزیم برای متابولیسم كربوهیدرات (قند ) لازم است . ممكن است باعث آزاد سازی و فعال شدن انسولین (هورمون تنظیم كننده قند خون ) شود . افزایش مقدار گلوكز (قند ) خون در بیماران دیابتی باعث كاهش منیزیم خون و كمبود آن در ادرار می شود

حال می توان فهمید كه چرا كمبود منیزیم در افراد دیابتی نوع 1 و نوع 2 كه خوب كنترل نمی شوند ، وجود دارد. تنها بیماران دیابتی كه در معرض خطر كمبود كلسیم هستند ، باید منیزیم خون خود را ارزیابی كرد ، و اگر كمبودی وجود داشت آن را جبران كنند.

در بیماریهای دیگری مثل سردرد های میگرنی نیز مكمل دهی منیزیم ممكن است باعث كاهش سردرد شود اما برای اثبات این موضوع نیاز به مطالعات بیشتری است .

3- منیزیم و تشنج:

 اگر چه كمبود شدید منیزیم نادر است ولی علائم بالینی آن با لرزش ، اسپاسم عضله ، تغییرات شخصیتی ، بی اشتهایی ، تهوع  و استفراغ مشخص می شود . تتانی ، پرش عضله، حركات غیر ارادی، تشنج و كـُما نیز در افراد با كمبود شدید منیزیم گزارش شده است. كمبود حاد منیزیم در بیماران كلیوی ، درمان بادیورتیك ها، سوء جذب ، پركاری تیروئید ، التهاب لوزالمعده ، كواشیوركور، دیابت، اختلالات غده پاراتیروئید ، استرس بعد از جراحی و راشیتیسم مقاوم به ویتامینD، ایجاد می شود.

                                                                                                              

4- نقش منيزيم در درمان تنگى نفس کودکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

كودكانى كه از آسم در رنجند ممكن است با دريافت بيشترى منيزيم در شرايط بهترى قرار گيرند. نتيجه مطالعات جديد كه در نشريه اروپايى تغذيه كلينيكى به چاپ رسيده ، نشان مى دهد كه بچه هايى كه با آسم زندگى مى كنند پس از دريافت مكمل غذايى منيزيم در دفعات كمترى دچار حملات آسم شده و نيازشان به داروهاى نجات بخش كه براى درمان حملات آسم به كار مى رود، نيز به شدت كاهش مى يابد. اين خبر به شدت حيرت انگيز است كه تعداد كودكان مبتلا به آسم در امريكا ۵/۸ ميليون تخمين خورده است. اين منبع خاطرنشان كرد كه كمبود گسترش دانش درباره دلايل آسم، درمان و جلوگيرى از نشانه هاى آن، اصلى ترين مانع مديريت پيشرو شرايط اين بيمارى به شمار مى رود. آسم پاسخ التهابى راه هاى هوايى است كه به دليل عفونت هاى ويروسى، ورزش، هواى سرد، آلاينده هاى هوايى؛ مثل دود سيگار و يا آلرژى زاهايى چون گرده گل، كپك، كرك و پر حيوانات، گرد و غبار، كك و بعضى از انواع غذاها ايجاد مى شود. در معرض اين تحريك كننده ها قرار گرفتن سبب مى شود كه آستربافت مجراى تنفسى متورم شده، عضلات دربر گيرنده اين راه هاى هوايى تنگ شده و تنفس را مشكل سازد. بعضى اوقات نشانه هاى آسم بسيار مشخص است. اگرچه بعضى از كودكان مبتلا به آسم ممكن است فقط به شكل دوره اى دچار عفونت هاى تنفسى شده يا فقط سرفه هاى طولانى مدت داشته باشند. از آنجايى كه شرايط براى تشخيص مشكل است، ملاقات با پزشك كودكان اگر احتمال آسم مى دهيد حتما ضرورى است. ماده معدنى منيزيم ممكن است نشانه هاى آسم را كاهش دهد، يك تيم تحقيقاتى برزيلى ۳۰۰ ميلى گرم منيزيم يا قرص غيردرمانى

( پلاسو) را به ۳۷ كودك براى دو ماه هر روز تجويز كردند. كودكانى كه به آنها منيزيم داده شده، دچار حملات آسم كمترى شده و نسبت به گروه پلاسو از روش هاى نجات بخش درمانى كمترى استفاده كردند. منيزيم در كودكان همچنين كاركرد كلى ريه را بهبود

بخشيده، پركارى مجارى تنفسى را كاهش داده و حساسيت ها را در آنها كم يا رفع كرده است. محققان افزوده اند كه منيزيم

در تركيب طولانى داروها كنترل كننده آسم قرار مى گيرد، تاثيرات سودمند اضافى براى كنترل بيمارى از خود بروز مى دهد

 

    مقدار خوراكی مجاز توصیه شده (RDA) برای منیزیم :  

                  طبق جدول زیر برای هر گروه سنی مقدار مجاز غذایی منیزیم در هر روز تعیین شده است.  

شیردهی

(میلی گرم/ روز)

بارداری

(میلی گرم/ روز)

زنان

( میلی گرم/ روز)

مردان

(میلی گرم/ روز)

گروه سنی مجاز

360

400

360

410

14 تا 18 سال

310

350

310

400

19 تا30 سال

320

360

320

420

بالاتر از 31 سال

 

متخصصان معتقدند منیزیم به میزان کافی در انواع برگهای سبز گیاهان موجود است و با استفاده مناسب و کافی از انواع میوه ها و سبزیجات دارای برگ سبز می توان نیاز روزانه بدن را به این ماده حیاتی تامین کرد. آنها می گویند بهتر است در انواع نوسانات قندی ابتدا از کافی بودن منیزیم در بدن اطمینان  حاصل شود و سپس درمانهای

 منابع غذایی منیزیم :

منیزیم در بسیاری از غذاها به مقدار فراوان یافت می شود و یك رژیم غذایی معمول در صورت انتخاب درست غذاهای مصرفی می توان مقدار كافی آن را تامین كرد . منابع غذایی خوب منیزیم عبارتند از : دانه ها ، مغزها، آجیل ، سبزیجات برگی شكل مثل كلم ، اسفناج و ... ، غلات سبوس دارو حبوبات مثل لوبیا و سویا و... . تصفیه كردن غلاتی مانند آرد گندم و برنج و فرآیند غذاها مانند شكر، سبب از بین رفتن املاح از جمله منیزیم می شود.

نتیجه گیری و پیشنهادها :   

کمبود منیزیم در بدن افراد از جمله دانش آموزان  باعث ایجاد بیماریهای متفاوت (اسم - قلبی – عروقی- تشنج و...)می شود

درنتیجه ی   برای   رفع این  مشکل هزینه ی بیشتر مصرف می شود.

برا ی رفع مشکلات حاصل از کمبود منیزیم پیشنهاد می شود اینگونه افراد ازطرف شبکه های  بهداشتی باهمکاری مدارس  شناسایی شده و  ازطریق استفاده ی مواد غذایی مانند آجیل - غلات سبوس دارو- اسفناج- سبزیجات برگی شكل مثل كلم و...مشکل ایشان بر طرف گردد.

منابع:   

1- عابدینی   - منصور(1380).شیمی توصیفی عنصرها .تهران: انتشارات فاطمی

2-  مرور بر بیوشیمی هارپر-جلد 1و2 ترجمه ی مصباح الدین بلاغی و همکارانش .تهران: دفتر مرکز ی جهاد دانشگاهی –واحد انتشارات

3- ملاردی –محمدرضا وآقاپور مقدم-سیدرضا (1377) تاریخ مختصر علم شیمی  - تهران: انتشارت مدرسه

4- مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني شهيد بهشتي دوره ي نهم، شماره ي ۳، صفحه هاي ۳۰۵  ۲۹۹ (آذر ۱۳۸۶

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن 1388ساعت 14:31  توسط فریدون حمیدیه  | 

زندگینامه ی دانشمندان شیمی(افراد موفق)

در پیوست مقاله کامل و زیبای خانم ابوعلی در باره اشک پیاز:

سلامت :ميگرن يكي ازمعدود سردردهايي است كه هنوز علم پزشكي براي آن درمان قطعي نيافته است. جماعت زيادي ازاين سردرد رنج مي برند و همواره با توصيه‌هاي رنگارنگ اطرافيان روبه‌رو بوده و هر روز در پي راه‌حلي براي بيماريشان هستند. چندي پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه <دانشمندان دريافته‌اند، اشك‌آوري پياز در درمان سردردهاي ميگرني مفيد است> اما قضيه ارتباط ميگرن با مواد غذايي فقط به همين جا ختم نمي‌شود.
مواد غذايي ميگرن‌زا

بانوی برجسته شیمی

نوشتن از دانشمندان بزرگ شیمی به ما انرژی خلق بهترین ها را می دهد و به ما کمک می کند حالا که شروع کرده ایم با گام هایی استوارتر ادامه دهیم٬ و برای نوشتن چه کسی بهتر از ماری کوری؟:

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن 1388ساعت 14:25  توسط فریدون حمیدیه  | 

نمونه سوالات تستی شیمی2دبیرستان

تستهای بخش2 شیمی 2
1- مندليف براي تنظيم جدول خود كدام اصول را ملاك قرار داده بود ؟
 1) كنار يكديگر قرار گرفتن عنصرها بر حسب افزايش عدد اتمي
 2) كنار يكديگر قرار گرفتن عنصرها بر حسب افزايش جرم اتمي
 3) در يك رديف قرار گرفتن عنصرهايي كه خواص فيزيكي و شيميايي مشابه دارند.
 4) در يك ستون قرار گرفتن عنصرهايي كه خواص فيزيكي و شيميايي مشابه دارند.
  1) 1و2              2) 2و3              3) 2و4           4) 1و4
2- فرض مندليف براي اينكه در بعضي موارد مجبور بود عناصر را بر خلاف اصل افزايش جرم اتمي قرار دهد چه بود؟
  1) خطا در اندازه گيري عدد جرمي روي داده است
  2) خطا در اندازه گيري جرم اتمي روي داده است
  3) خطا در اندازه گيري عدد اتمي روي داده است
  4) هيچكدام
3- ترتيب قرار گرفتن كداميك از جفت عناصر زير با اصل افزايش جرم اتمي مطابقت ندارد؟
  1) Ar و K          2) Te و I            3) Co و Ni           4) S و Cl  
  1) 1و4                  2) 2و4                   3) 1و2و3                   4) 2و3و4
4-       اكا سيليسيم نام كدام عنصر بوده است ؟
1) بور                2) گاليم                    3) بور                   4) ژرمانيم
5-       اكا آلومينيوم نام كدام عنصر بوده است؟
1) ژرمانيم                    2) گاليم                       3) اسكانديم                   4) بور
6-       اكا بور نام كدام عنصر بوده است؟
1) ژرمانيم                   2) اسكانديم                   3) گاليم                     4) روي
7-       مهمترين وجه تشابه عناصر يك گروه كدام است؟
 1) تعداد الكترونهاي لاية ظرفيت                      2) تعداد لايه هاي الكتروني
 3) تعداد زيرلايه ها                                          4) تعداد پروتونهاي هسته
8-       مهمترين وجه تشابه عناصر يك دوره كدام است؟
 1) تعداد الكترونهاي لاية ظرفيت                   2) تعداد لايه هاي الكتروني
 3) تعداد نوترونها                                          4) تعداد پروتونهاي هسته  
9-       تعداد گروهها و دوره هاي جدول امروزي كدام است ؟
1) 7و8                   2) 7و12                   3) 18و7                    4) 18و6

10-كدام تناوب بيشترين عنصر را دارد ؟
1) 7                    2) 6                     3) 5                     4)4
 11- كدام گزينه جزو شبه فلزها مي باشد ؟
  1) سزيم                          2) پتاسيم                      3) گاليم                     4) تلوريم
 12- موزلي با بررسي پرتوهاي ايكس عنصرهاي گوناگون به كدام نتيجه رسيد ؟
  1) ترتيب عنصرها در جدول تناوبي برمبناي عددجرمي است.     
  2) ترتيب عنصرها در جدول تناوبي برمبناي جرم اتمي است.
  3) ترتيب عنصرها در جدول تناوبي برمبناي عدداتمي است.
  4) هر سه
13- به طوركلي كدام خاصيت ، از جمله ويژگيهاي مشترك فلزها نيست ؟
  1) شكنندگي                                           2) شكل پذيري                
 3) داشتن سطح براق                                 4) قابليت چكش خواري                   ( كنكور رياضي 84)

 14-در حدود ……. عنصر از جدول تناوبي در طبيعت يافت مي شود كه معمولا آنها را به ……. دسته تقسيم  مي كنند ؟
1) 86 – سه                  2) 96 – چهار                    3) 80- چهار                4) 91- چهار
15- كدام يك از مشخصات زير با عنصر سيليسيم مطابقت دارد ؟
1)       فلز – درخشان – چكش خوار – رسانا
2)       شبه فلز – درخشان - چكش خوار – نيمه رسانا
3)       شبه فلز – درخشان - شكننده – نيمه رسانا
4)       نافلز – عدم درخشندگي - شكننده – نيمه رسانا
16- تركيبهاي كدام دسته از عناصر زير در خاكستر چوب موجود مي باشد ؟
 1) هالوژنها                            2) فلزات قليايي              
 3) گازهاي نجيب                  4) آكتينيدها
17- حجمهاي مساوي از Li  ، Na و K در اختيار داريم در اين صورت ترتيب سنگيني آنها كدام است ؟
1) Li  > Na > K            2) K                    Li > Na > 3) Li  > K > Na                   4) K > Na > Li
18- ترتيب واكنش پذيري فلزهاي قليايي در كدام گزينه صحيح است ؟
 1)  Li < Na < Rb < K                           2) Li < Na < K < Rb    
 3) < Na < K
•  <> Rb                           4)  < Na < K Rb
19- فلز قليايي كه در  درمان افسردگي  از آن استفاده مي شود ، كدام است ؟
   1) سديم                 2) پتاسيم                      3) ليتيم                     4) سزيم
20-كدام عبارت توصيفي نادرست از فلزهاي قليايي است ؟
 1)باآب سرد به شدت واكنش مي دهند .                        
 2)بااكسيژن هوا واكنش مي دهند و تيره مي شوند .         
 3) در آزمايشگاه آنها را زير نفت نگهداري مي كنند.      
 4) درمقايسه با فلزهاي قليايي خاكي سخت تروچگالترند .                                     ( كنكور تجربي 84)
21- فراوانترين فلز قليايي خاكي ……..مي باشد كه واكنش پذيري آن نسبت به منيزيم …….. مي باشد.
1) بريليم – كمتر                          2) كلسيم – بيشتر            
3) استرانسيم – بيشتر                     4) كلسيم – كمتر
22- عناصر گروههاي سوم تا سيزدهم  همگي …… مي باشند و بجز …… ، بقيه نسبت به  عناصر گروهاي اول و دوم و سوم  چگالي ، سختي و دماي ذوب ……. دارند.
1) نافلز – برم -  كمتري                         2) فلز – جيوه – بيشتري
3) نا فلز – برم – بيشتري                         4) فلز – جيوه – كمتري
23    - كدام گروهها در جدول داراي هر سه دسته عناصر ( فلز ، نافلز و شبه فلز ) هستند ؟
1) IV , V               2) III , V                 3) V , III                 4) V , VII     
             
 24- كدام گزينه در مورد آكتينيدها درست نمي باشد؟
  1) شامل 14 عنصر هستند                                         2) همگي راديواكتيو هستند
  3) معروفترين آنها اورانيم است                                 4) اولين عنصر آنها آكتينيم مي باشد
 25- كدام گزينه در مورد لانتانيدها درست نيست ؟
 1) براق و واكنش پذيرند                                       2) اولين عنصر آنها لانتان است
 3) آخرين الكترون آنها وارد f4  مي شود               4) در رديف ششم جدول تناوبي قرار دارند
26- عبارت عناصري كه در آنها آرايش هسته نسبت به آرايش الكتروني اهميت بيشتري داشته و اوربيتالهاي f 5 در آنها پر مي شود مربوط به كدام دسته از عناصر مي باشد؟
  1) لانتانيدها                2) فلزات قليايي                  3) شبه فلزها                  4) آكتينيدها
27-كدام يك از گزينه هاي زير علت جدابودن هيدروژن در جدول تناوبي را بيان مي كند؟
1)       ازلحاظ فيزيكي به عنصرهاي ديگر شباهتي ندارد .
2)       تنها يك الكترون در لايه ي ظرفيت خود دارد .
3)       ازلحاظ شيميايي به عنصرهاي ديگر شباهتي ندارد .
4)       ميل تركيبي آن با عناصر ديگر زياد است .
28- چون …. سزيم ….. است واكنش پذيري آن از فلزات بالاتر گروه خود …… است .
 1) بارمثبت هسته – بيشتر – بيشتر                     2) IE1 – كمتر- بيشتر
 3) IE1 – بيشتر- بيشتر                                     4) دماي ذوب – پايين تر- كمتر
29- علل اصلي كاهش  شعاع اتمي عناصر در يك دوره از جدول تناوبي بر اثر افزايش عدد اتمي كدام است ؟
1) افزايش بار هسته و ثابت ماندن تعداد سطوح انرژي      
2) افزايش بار هسته و ثابت ماندن تعداد زير لايه ها
3) كاهش حجم اتمي و افزايش انرژي يونش              
4)كاهش خصلت فلزي و افزايش الكترونگاتيوي
30- از طرف هسته برالكترونهاي ظرفيت نيروي جاذبه ي ……………. وارد مي شود و ازاين رواين الكترونها تحرك……. دارند و به بار الكتريكي مثبتي كه از طرف هسته بر اين الكترونها وارد مي شود …….. مي گويند.
1) بيشتري – كمتري – بار مثبت هسته                      2) كمتري – بيشتري – بار مؤثر هسته
3) بيشتري – بيشتري – بار مؤثر هسته                       4) كمتري – كمتري – بار مثبت هسته
31- به ……… نيروي جاذبه  بين هسته ي يك اتم و الكترونهاي……… آن ، اثر پوششي مي گويند كه براثر حائل شدن الكترونهاي ………. ، به وجود مي آيد.
1) كناهش – دروني – بيروني                         2) افزايش – بيروني – دروني
3) كاهش – بيروني – دروني                          4) افزايش – دروني – بيروني                      ( كنكور تجربي 84)
32-كدام مقايسه در باره ي شعاع اتمي فلز هاي قليايي درست است ؟
 1)  Li < Na < Rb                            2) Li < Na < K < Rb    
 3) < Na < K
•  <> Rb                           4)  < Na < K Rb
32- شعاع اتمي كدام عنصر زير از شعاع يون پايدار آن در تركيبات يوني  كوچكتر است؟
  1) استرانسيم                     2)آلومينيم                 3) روبديم                  4) گوگرد                                            
 33-كدام مطلب در مورد شعاع اتمها درست است؟
  1) شعاع آنيون هر نا فلز از شعاع اتمي آن كوچكتر است          
  2) شعاع كاتيون هر  فلز از شعاع اتمي آن بزرگتر است 
  3) در گروههاي اصلي با افزايش عدد اتمي شعاع اتمي افزايش مي يابد.
  4) در دوره ها با افزايش عدد اتمي شعاع اتمي افزايش مي يابد.
34- كدام مقايسه در مورد اندازة شعاع اتم و يونهاي عنصر A درست است ؟
  1) rA2- < rA                                         2) rA2+ < rA           
  3) rA2+ > rA+                                       4) rA+ > rA-
35- اندازة كدام گونه كوچكتر است ؟
  1) F- 9                                   2) Ne 10               
  3) Na+11                               4) Mg2+ 12
36- اندازه شعاع كدام گونه بزرگتر است ؟
  1) S2-16                                 2) Ar18                    
  3) +2Ca20                              4) K+19
37- شعاع اتم Ca ، …… از شعاع اتم K و شعاع K+ …… از شعاع اتم K است
 1) بزرگتر – بزرگتر                   2) كوچكتر – كوچكتر            
 3) كوچكتر-بزرگتر                  4) بزرگتر-كوچكتر
38- شكلهاي a و b به ترتيب مربوط به اندازه گيري شعاع اتمي در يك مولكول
دو اتمي و بلور يك عنصر مي باشد . به شعاع اندازه گيري شده درشكلهاي a و b
به ترتيب شعاع ……  و شعاع …… مي گويند.
1) واندروالسي – كووالانسي              2) كووالانسي – واندروالسي
3) واندروالسي- يوني                        4) يوني – كووالانسي
<>           
<> 39- با توجه به شكل روبروكه نشان دهندة مولكول برم است شعاع اتمي برم كدام است؟( برحسب آنگستروم )
<>   1) 28/2                    2) 94/1                                                                  
<>                                                                                                                                   
<>    3) 97/0                   4) 14/1
<>
<>
<>
<>
<>40- طول پيوند Be- Br  در BeBr2 ،  pm  203  و طول پيوند Br-Br  در Br2 ، pm  228 است . شعاع كووالانسي Be كدام است ؟
<> 1) 88                               2) 98                
<> 3) 89                              4)  95
<>
<>
<>
<>41- با توجه به شكل ها به جاي A و B و C و D كدام گونه ها را به ترتيب از راست به چپ مي توان در نظر گرفت ؟
<> 1) Mg2+ و Mg  ، O و O2-               2) O و O2-  ، Mg و Mg2+
<> 3) Cl و Cl-  ، Na+ و Na                 4)  Na و Na+  ، Cl و Cl-
<>
<>
<>
<>
<>
<>42- با توجه به شكل ها به جاي A و B و C و D كدام گونه ها را به ترتيب از راست به چپ مي توان در نظر گرفت؟
<> 1) - Cl و Cl  ، - F و F                2) - Cl و Cl ، O و O2-
<> 3) Na+ و Na ، - F و F                4) O2- و O ، - Cl و Cl
<>
<>
<>
<>
<>
<>43-  با توجه به شكل ها به جاي A و B و C و D كدام گونه ها را به ترتيب از راست به چپ مي توان در نظر گرفت؟
<> 1)  Beو  Be2+  ، Mg2+ و Mg
<> 2) Mg2+ و Mg ، Be2+ و Be
<> 3) Be2+ و Be ، Mg2+ و Mg
<>4) Na+ و Na ، Mg2+ و Mg 
<>58
<>  4)
<>44-در صورتي كه مقادير انرژي يونش متوالي عنصري به قرار زير باشد در آن صورت مقدار q را در واكنش زير بدست آوريد ؟
<>                                                                                                          3544 و 2765 و 655 و 434 و 136
<> 1)  1225                             2) 570           
<> 3) 1089                              4) 1976
<> 45- در كدام گزينه رابطة بين انرژيهاي يونش  يك عنصر درست معرفي شده است ؟
<> 1)  E10 > E4 > E5                                                  2) E10 > E4  = E5
<> 3) E10 > E5 > E4                                                                              4) هيچكدام
<>46- انرژيهاي يونش متوالي عنصري به قرار زير است ، اين عنصر در كدام دورة و گروه جدول تناوبي قرار دارد؟                                                                          47276 و 37830 و 6222 و 4620 و 2352 و 1086
<> 1) 4 و 14                 2) 2و 13                       3) 2و14                    4) 3و14
<>47- انرژيهاي يونش متوالي عنصري به قرار زير است ، اين عنصر در كدام گروه و جدول تناوبي قرار دارد و فرمول هيدريد آن كدام است؟                                         15381 و 12739 و 1787 و 1093 و 683 و 334 
<> 1) 3 و XH3                  2) 4 و XH2                     3) 4 و XH4                    4) 6 و XH3 
<>
<>48- قسمتي از انرژيهاي يونش متوالي عنصري عبارتند از : 589 و 1145 و 4912 و 6474 و 8140 و …. آرايش الكتروني لاية ظرفيت آن كدام است؟
<> 1)  ns1                   2) ns2                   3)np2 ns2                       4) np3 ns2  
<>
<> 49-قسمتي از انرژيهاي يونش متوالي عنصري از گروههاي اصلي بر حسب مگاژول بر مول به قرار زير است فرمول اكسيد و هيدريد آن كدام است؟                
<>                                            …………. 5/38 و 6/33 و 01/11 و 36/9 و 5/6 و 18/5 و 82/3 و 29/2 و25/1
<>1) X2O3 و H3X              2) X2O5 و HX                3 ) X2O7 و HX                4) X2O7 و H7X
<>
<>50- كدام گزينه به ترتيب از راست به چپ انرژي نخستين يونش عنصرهاي تناوب دوم را نشان مي دهد؟
<>  1)  520        899        905       1086       1402       1314        1681        2080
<>  2)  520         899       800        1086       1402      1480        1681        2080   
<>  3)   520        899       800       1086       1402       1314        1681       2080
<>  4) 520         800         899       1086       1402      1314        1681       2080
<>
<>51-مقدار انرژي نخستين يونش كدام عنصر بيشتر است ؟
<> 1) Na11              2) Mg12                3) Al13               4) Ca20   
<>   
<>52- در كدام دو عنصر زير با افزايش عدد اتمي انرژي يونش افزايش مي يابد؟ 
<> 1) 8O  و 7N                2) 13Al و 12Mg                3) 19K و 18Ar                4) 22Ti و 21Sc
<>53- انرژي يونش كدام اتم يا يون زير بيشتر است ؟
<> 1) Be+                   2) He                     3) Ne                   4) Li+   
<>54- كدام كاتيون آسانتر الكترون از دست مي دهد ؟
<> 1) Li+                    2) Na+                 3) Mg+                4) Ca2+
<>55- انرژي نخستين يونش كدام عنصر بيشترين است ؟
<>1) S                                 2) P               
<>3) Ca                               4) Na   
<>56-انرژي نخستين يونش كدام يون زير كمتر است ؟
<> 1) Cu+29                            2) Fe3+26               
<> 3) Fe2+26                            4) Mn2+25 
<>57- در بين عناصر زير بيشترين E2 و كمترين E2 به ترتيب مربو ط به كدام عناصر است ؟
<>                                                                                                            Al      Mg        Na          Si  
<> 1) Al و Si                                  2) Si  و Al     
<> 3) Na  و Mg                             4 )  Mg و Na
<>58-در بين عناصر زير بيشترين E4 و كمترين E3 به ترتيب مربو ط به كدام عناصر است ؟
<>                                                                                                          Al      Mg        Na           Si
<> 1) Mg و Si                              2) Si              
<> 3) Al                                      4) Na   
<>59 -  عنصري در گروه سوم جدول تناوبي قرار دارد بين كدام يك از انرژيهاي يونش آن تفاوت بيشتري وجود دارد ؟
<>  1) E2 و E3                      2) E3 و E4                   3) E1 و E2                     4) E4 و E5  
<>
<>60- كداميك از سطوح انرژي زير كمترين انرژي يونش را دارد ؟
<>  1) np3                           2) np5             
<>  3) np6                           4) np4      
<> 61- با توجه به نمودار چند فلز در بين اين 5 عنصر وجود دارد ؟
<> 1) 1                 2) 2                 3) 3                   4) 4      
<>62- با توجه به نمودار انرژي نخستين يونش عنصر قبل از A نسبت به A و همچنين عنصر بعد از E نسبت به E به ترتيب چگونه است ؟
<> 1) بيشتر- بيشتر                                2) كمتر – بيشتر                
<> 3) كمتر-كمتر                                 4) بيشتر- كمتر
<>63- نمودار زيرلگاريتم انرژي  يونش را در مقابل الكترونهاي جدا شده  نشان مي دهد . حروف a و b به ترتيب الكترونهاي كدام زيرلايه را نشان مي دهد ؟
<>
<> 1) s2  و p2                                  2) s1 و p2
<> 3) s3  و p3                                  4) p2  و s1
<>
<>64- كدام عنصر الكترونگاتيوي كمتري دارد ؟
<> 1) B20                 2) C19                       3) A12                4) D3     
<>65-الكترونگاتيوترين عنصرها ، …….. است كه به گروه …….. تعلق دارد و الكترونگاتيوي ……. رابه آن نسبت داده اند.
<>1) اكسيژن – 14 – 5/3                          2) اكسيژن – 16 – 4
<>3) فلوئور – 18 – 5/3                            4) فلوئور – 17 – 4
<>
<>
+ نوشته شده در  يکشنبه سيزدهم فروردين 1385ساعت 23:18  توسط خلیلی - رجبی - نیازی  |  نظر بدهید
________________________________________
تستهای بخش 1 شیمی 2
۱-    در حدود …….. سال پيش …….. فيلسوف يوناني آب را عنصر اصلي سازنده ي جهان هستي معرفي كرد.
 1) 3500 – بويل                            2) 2500- تالس
 3) 2500- ارسطو                          4) 3500- تالس
2- كدام يك از دانسمندان زير چهار عنصر آب ، خاك ، هوا و آتش را عنصرهاي اصلي سازنده ي كاينات معرفي كرد؟
 1) ارسطو                     2) تالس                   3) بويل                   4) دالتون
3- كتابي با عنوان شيمي دان شكاك از نوشته هاي ………. دانشمند انگليسي مي باشد كه در اين كتاب …….. به عنوان ماده أي كه به مواد ساده تر تجزيه نمي شود معرفي شد.
 1) دالتون – تركيب                                  2) بويل – اتم
 3) بويل – عنصر                                   4) دالتون – عنصر
4- اين عبارت كه ‹ شيمي علمي تجربي است و نبايد فقط به مشاهده كردن ، انديشيدن و نتيجه گيري بسنده كرد › از كدام دانشمند است ؟
 1) دالتون                   2) تالس                3) دموكريت             4) بويل
5- اين عبارت كه ‹ مواد از ذره هاي كوچك و تجزيه ناپذيري به نام اتم تشكيل شده اند › نخستين بار توسط كدام دانشمند مطرح شد ؟
 1) دالتون                2) تالس                 3) دموكريت              4) بويل

6- كوچكترين ذره أي كه خواص فيزيكي و شيميايي عنصر به آن وابسته است چه نام دارد؟
 1) مولكول             2) نوترون                  3) اتم                      4) يون

7) گزينة مناسب براي تكميل عبارت مقابل كدام است؟ ‹ اتم كوچكترين قسمت ماده است كه معمولا …….
   1) به حالت آزاد وجود دارد                   2) به حالت تركيب وجود دارد
   3) خواص ماده به آن مربوط است           4) قابل تجزيه به اجزاي كوچكتر نيست

8-    نظرية اتمي دالتون در توجيه كدام مورد زير نارسائي داشت ؟
1) چگونگي برقراري پيوند بين اتمها                 2) تركيب اتمها با يكديگر به نسبت جرمي ثابت
  3) ذوب شدن جامد ها در اثر حرارت               4) تبخير مايعات در اثر حرارت
9-كداميك از جملات زير جزء تئوري اتمي دالتون مي باشد ؟
  1) اتمهاي يك عنصر فقط جرم يكساني دارند.
  2) اتمهاي يك عنصر فقط از  خواص شيميائي يكساني دارند.
  3) در هر مولكول از يك تركيب معين ، همواره نوع و تعداد نسبي اتمها يكسان است .
  4) اتمهاي يك عنصر ممكن است متفاوت باشند.
10- نظرية اتمي دالتون در توجيه كدام مورد زير نارسائي داشت؟
   1) تجزيه شدن بعضي از مواد در اثر جريان برق          
   2) تركيب شدن مواد به نسبت جرمي مشخص
   3) ذوب شدن مواد در اثر حرارت  
   4) تشكيل مولکول از بهم پيوستن اتمها                 
. 11- كدام بخش تئوري دالتون امروزه مورد قبول نيست ؟
   1) عناصر از ذرات بينهايت ريزي بنام اتم تشكيل شده اند.
   2) اتمهاي هر عنصر از نظر جرم و ساير خواص يكسانند .
   3) اتمها در واكنشهاي معمولي نه بوجود مي آيند و نه از بين مي روند .
   4) در تشكيل مولكول  اتمهاي عناصر با يكديگر تركيب مي شوند .
12- كداميك با تئوري اتمي دالتون قابل توجيه است ؟
1)    قوي بودن عنصر فلوئور                                   
 2)  علت دو ظرفيتي بودن اكسيژن در آب
 ۳) تركيب شدن عنصرها به نسبت جرمي معين         
 4) تمايل سديم در واكنش با آب         
 13-ذرات كوچكتري كه اتمها از آنهاتشكيل شده اند چه ناميده مي شوند؟
    1) ريز اتمي         2) بنيادي            3) زير اتمي           4) باردار
14- نخستين ذره ي زير اتمي شناخته شده كدام است ؟
 1) پروتون                 2) نوترون               3) الكترون             4) پوزيترون
15- ……… يك واكنش شيميايي است كه با عبور جريان برق از درون محلول بوقوع مي پيوندد و اجراي چنين آزمايشهايي توسط ……. به كشف …… منجر شد .
1) آبكافت – ديوي – پروتون                     2) برقكافت – فارادي – الكترون 
3) آبكافت – فارادي– پروتون                    4) برقكافت  – دالتون – الكترون

16- فلوئور سانس از جمله خواص ……… برخي مواد شيميايي است و مواد داراي اين خاصيت را ……… مي گويند .
 1) شيميايي – راديواكتيو                               2) فيزيكي – فلوئورسنت
 3) شيميايي -  فلوئورسنت                            4) فيزيكي – راديواكتيو
17- مواد داراي خاصيت فلوئورسانس نوري با طول موج معين را جذب و نوري با ………… را منتشر مي كنند و تابش اين نور با قطع منبع تابش ، …….
 1) همان طول موج – ادامه مي يابد                      2) همان طول موج – قطع مي شود
 3) طول موج ديگري  – ادامه مي يابد                 4) طول موج ديگري – قطع مي شود
18- ………. از جمله ي مهمترين مواد فلوئورسنت است كه در تهيه ي …………. كاربرد دارد .
 1) روي سولفيد – لامپ تلويزيون                         2) روي سولفيد – لامپ معمولي
 3) سديم سولفيد - لامپ معمولي                        4) سديم سولفيد – لامپ تلويزيون
19- در لوله ي پرتوي كاتدي گازها تحت شرائط زير ملتهب مي شوند .
  1) فشاربالاي گاز- ولتاژ بالا                         2) فشارپائين گاز- ولتاژ پائين
  3) فشارپائين گاز- ولتاژ بالا                         4) فشاربالاي گاز- ولتاژ پايين
20- پرتوهاي كاتدي از الكترود ………… به سمت الكترود …….. جريان مي يابند و پس از برخورد به ماده ي فلوئورسنت نور …….. رنگي ايجاد مي كنند.
  1) منفي – مثبت – زرد                            2) منفي – مثبت – سبز
  3) مثبت – منفي – زرد                           4) مثبت – منفي – سبز
21- تامسون از انحراف اشعة كاتدي در ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي چه نتيجه اي گرفت؟
  1) اين پرتوها داراي جرم مي باشند .      
  2) اين پرتوها داراي بار منفي مي باشند .
  3) اين پرتوها از جنس نور مي باشند .        
  4) اين پرتوها به خط مستقيم حركت مي كنند .
22-كدام عبارت در مورد آزمايش توليد اشعة كاتدي نادرست است ؟
  1) ماهيت پرتوي كاتدي به نوع گاز درون لوله بستگي ندارد .                  
  2) اين پرتوها به خط مستقيم حركت مي كنند .
  3) اشعة كاتدي از جنس نور مي باشد .                                                   
 4) ماهيت پرتوي كاتدي به جنس الكترود بستگي ندارد .

23- تامسون از راه بررسي انحراف پرتوهاي كاتدي در ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي توانست ……….الكترون را محاسبه كند و رابرت ميليكان موفق شد تا …… الكترون را تعيين كند.
    1) جرم – بار                                           2) نسبت جرم به بار- بار        
    3) نسبت بار به جرم – بار                         4) بار – جرم
24- اين نتيجه گيري كه‹ همه ي مواد داراي الكترون مي باشند › از آزمايشهاي كدام دانشمند بدست آمده است ؟
1) رادرفورد                                       2) تامسون                 
3) دالتون                                           4) ميليكان
25- يكاي SI براي بارالكتريكي و جرم ذرات سازنده ي اتم به ترتيب ………و……… مي باشد و همواره مقدار بارالكتريكي ذره هاي سازنده ي اتم را نسبت به مقدار بارالكتريكي ……. مي سنجند.
1)    نيوتن – كيلوگرم – پروتون                                   
 2) كولن – گرم – الكترون
3)كولن – گرم – نوترون                                          
4) كولن – كيلوگرم – پروتون
26- مواد داراي خاصيت فسفرسانس نوري با طول موج معين را جذب و نوري با ………… را منتشر مي كنند و تابش اين نور با قطع منبع تابش ، ……….
1)    همان طول موج – مدت كوتاهي ادامه مي يابد.                     
  2) همان طول موج –  قطع مي شود.
 3) طول موج ديگري  – مدت كوتاهي  ادامه مي يابد.                
 4) طول موج ديگري –  قطع مي شود.
27- فسفر سانس از جمله خواص ……… برخي مواد شيميايي است كه در ……… از آن استفاده       مي شود ؟
 1) شيميايي – ساعتها                                      2) فيزيكي – وسائل شب نما
 3) شيميايي -  لامپ تلويزيون                            4) فيزيكي – لامپ تلويزيون

28- هانري بكرل برروي خاصيت ……….. طبيعي تركيبهاي ………. آزمايشهايي را انجام داد.
  1) فلوئورسانس – راديم                                2) فسفرسانس – اورانيم
  3) فلوئورسانس – اورانيم                              4) فسفرسانس – راديم

29- خاصيتي كه بكرل نخستين بار به وجود آن پي برده بود توسط ………. پرتوزايي و مواد داراي اين خاصيت را پرتوزا ناميد.
 1) رادرفورد                                2) تامسون             
 3) رونتگن                                  4) ماري كوري
 30- اشعه ي X توسط ……….. كشف شد و اين پرتوهاي پرانرژي از جنس …… هستند كه از تاباندن …….. برروي آند فلزي بدست مي آيندو از آنها براي عكس برداري از استخوانها استفاده مي شود.
1)    هانري بكرل – الكترون – پرتوهاي كاتدي
2)     رونتگن – الكترون – پرتوهاي گاما
3)    رونتگن -– نور – پرتوهاي كاتدي       
 4) رادرفورد – نور – پرتوهاي بتا
31- كدام دانشمند متوجه شده بود ، تابشي كه بكرل نخستين بار به وجود آن پي برده بود خود از سه نوع تابش ( آلفا ، بتا و گاما )  تشكيل شده است ؟
1) تامسون              2) رادرفورد             3) شرودينگر             4) بور
32- پرتوهاي آلفا به وسيلة ورقة …… و پرتوهاي بتا به وسيلة ورقة ……..و پرتوهاي گاما بوسيلة ورقة ……جذب   مي شوند.
     1) آلومينيمي- كاغذ- سربي                     2) آلومينيمي- سربي- كاغذ
      3) كاغذ- آلومينيمي- سربي                    4) سربي- كاغذ- آلومينيمي
۳۳- ميزان انحراف پرتوهاي ……  بيشتر از پرتوهاي ……  مي باشد زيرا نسبت ……  به …… آن بيشتر است .
1) آلفا ، بتا ، جرم ، بار                              2) بتا ، آلفا ، جرم ، بار
3) آلفا ، بتا ، بار ، جرم                             4)  بتا ، آلفا ، بار ، جرم


۳۴-كدام مطلب زير درست است ؟
1) اشعة آلفا داراي بار منفي است .                     2) اشعة بتا داراي بار منفي است.
3) اشعة گاما داراي بار منفي است .                    4) اشعة بتا داراي بار مثبت است.
3۵-  از ويژگيهاي پرتوهاي آلفا آنست كه :
 1) با از دست دادن الكترون به اتم هليم تبديل مي شوند.
 2) با گرفتن الكترون مي تواند به گاز نجيب تبديل شود.
 3) آرايش الكتروني گاز نجيب را دارد .
1)    بار الكتريكي آن با اشعة بتا يكسان است .
3۶- كدام عبارت بيانگر نسبت فضاي خالي اتم به هستة اتم است ؟
  1) تعداد اشعه هاي منحرف شده به تابيده شده .
  2) تعداد پرتوهاي  برگشتي به پرتوهاي عبور كرده .
  3) تعداد پرتوهاي عبور كرده به پرتوهاي برگشتي .
  4) تعداد كل پرتوهاي تابيده شده به پرتوهاي عبور كرده.
3۷- كدام يك جزء مدل اتمي تامسون نمي باشد؟
1)    الكترونها ذره هايي با  بار منفي هستند .
2)     الكترونها درون ابر كروي مثبت قرار دارند .
3)     اتم خنثي است .
4)     جرم زياد اتم از وجود ابر كروي مثبت ناشي مي شود .
۳۸-  مدل اتمي تامسون توسط كدام دانشمند رد شده است ؟
 1) دالتون                                      2) بور           
  3) رادرفورد                                 4) فارادي
۳۹- رادرفورد كدام يك از موارد زير را نمي توانست با استفاده از مدل اتمي تامسون توجيه كند ؟
1) جرم اتمي عناصر                            2) شكل ابر الكتروني
3) قانون پايستگي انرژي                     4) تشكيل تابش هاي حاصل از مواد پرتوزا
۴۰-رادرفورد در يكي از آزمايشهاي خود پرتوهاي پرانرژي …….. را به ورقه ي نازكي از طلا با ضخامت حدود ……… اتم تاباند كه پس از عبور و انحراف ، پرتوها به حلقه أي پوشيده از ……..به عنوان ماده ي فلوئورسنت برخورد مي كردند.
 1) بتا – 1000 – روي سولفيد                     2) آلفا – 1000  – روي سولفيد
 3) آلفا – 2000  – روي سولفات                4) بتا – 2000 – روي سولفات
۴۱-در آزمايش دوم رادرفورد منبع توليد پرتوهاي پرانرژي آلفا و محفظه ي  كنترل تابش از جنس كدام ماده بود ؟
1) اورانيم  –  سربي                                      2 ) راديم -  سربي                  
3) پلوتونيم -  آلومينيومي                            4) اورانيم – آلومينيومي 
4۲- مدل اتم هسته دار توسط چه كسي ارائه شده است ؟
    1) دالتون                  2) دموكريت                 3) رادرفورد                4) تامسون
4۳- كداميك از نتايج زير از آزمايش رادرفورد در مورد تابش پرتوهاي آلفا بر ورقة نازك طلا به دست نمي آيد ؟
 1) قسمت اعظم  اتم را فضاي تو خالي تشكيل مي دهد.
 2) نسبت حجم هسته به حجم اتم ناچيز است .
 3) بين هسته و الكترونهاي خارجي ، نيروهاي جاذبه وجود دارد .
4) پرتوهاي آلفا توانائي عبور از ورقة طلا را دارند  .

۴۴- آزمايشهاي انجام شده توسط موزلي در بررسي اشعه ي X توليد شده از فلزهاي مختلف به كدام يك از نتايج زير منجر شد ؟
1)    فركانس اشعه يX  توليد شده با رنگ فلز متناسب است .
2)    طول موج اشعه يX  توليد شده با جرم فلز متناسب است .
3)    فركانس اشعه يX  توليد شده با مقدار بار مثبت هسته ي فلزمتناسب است .
4)    طول موج اشعه يX  توليد شده با دماي ذوب متناسب است .
۴۵- اصطلاحي است كه به پروتون يا نوترون مي دهند .
1) پوزيترون             2) نوكلئون           3) ايزوالكترون             4) عدد اتمي
۴۶- به مجموع پروتونها و نوترونهاي درون هستة اتم ……. و به تعداد پروتونهاي درون هسته ي اتم ………مي گويند
   1) جرم اتمي- عدد اتمي                            2) عدد جرمي – عدد اتمي
   3) عدد اتمي – عدد جرمي                         4) ايزوتوپ – عدد اتمي
 
۴۷- عدد جرمي عنصري 45 و تفاوت تعداد نوترونها و پروتونهاي هستة آن برابر 3 است اين عنصر در كدام دوره از جدول تناوبي جاي دارد ؟   
       1) دوم                      2) سوم                     3) چهارم                  4) پنجم
 ۴۸- عدد جرمي هر اتم با مجموع ……آن برابر است ؟
      1) تعداد پروتونهاي                              2) جرم پروتونهاي
      3) تعداد پروتونها و نوترونهاي              4) جرم پروتونها و نوترونهاي
                   
۴۹- جرم اتمي عناصر معمولا عدد صحيح نيست ، زيرا :
  1) جرم اتمي مربوط به تعداد پروتونها و نوترونهاست .
  2) اكثر عناصر داراي تعدادي ايزوتوپ با فراوانيهاي متفاوت هستند
  3) به دليل وجود ناخالصي در عناصر مي باشد
  4) هر سه
۵۰- جرم اتمي كلر۵/amu ۳۵ است و ميدانيم كلر داراي دو ايزوتوپ Cl 35و Cl 37    است. درصد فراواني اين دو ايزوتوپ به ترتيب از راست به چپ چقدر است ؟
 1) 25% و 75%                                  2) 50% و 50%          
3) 75%  و 25%                                  4) داده ها كافي نيست
۵۱- عنصر كروم داراي چهار ايزوتوپ پايدار است كه جرم دقيق آنها به قرار زير است (گزينه ها) ، در صورتي كه جرم اتمي متوسط كروم 996/51 باشد درصد فراواني كدام ايزوتوپ بيشتر است .
  1) 9446 / 49                        2) 9405 / 51           
 3) 9407 / 52                        4) 9389 / 53

۵۲- كدام يك از عناصر زير تنها يك ايزوتوپ دارد ؟
1) فسفر                  2) فلوئور                  3) آلومينيوم               4) هرسه

68- نقره داراي دو ايزوتوپ با جرم هاي اتمي 9/106 و9/108 است .اگرفراواني ايزوتوپ سبكتر آن برابر با52% باشد ، جرم اتمي متوسط نقره كدام است ؟
1) 84 / 107                           2) 86 / 107
3) 88 / 107                           4) 89 / 107                                           ( كنكور رياضي 84)
 
 
تهیه وتنظیم:  حمیدیه دبیر شیمی منطقه بناب         

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن 1388ساعت 14:2  توسط فریدون حمیدیه  | 

نمونه سوالات شیمی3 دبیرستان

سوالات امتحانی شيمي (3)      بخش (2) دبیرستان ولایت

1- هرگاه g 100 آب kJ 68/83 انرژي از دست بدهد دماي آن چند درجه تغيير مي كند ؟             J/g˚C  184/4 C=

 

2- با توجه به جدول زير بادادن گرماي معين به هر كدام از مواد جدول دماي كداميك بيشتر تغييرمي كند ؟چرا؟

نام ماده

طلا

كربن

چوب

گرماي ويژه (Jg-1˚C-1)

012/0

720/0

76/1

 

 

3- براي آنكه بخواهيم تغيير آنتالپي (∆H) واكنش زير را اندازه گيري كنيم ، از چه نوع گرماسنجي (ليواني يا بمبي) استفاده

 مي كنيم ؟ چرا ؟                                                   q CH3OH(l) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)

4- در فشار ثابت محيط و در دماي ˚C 25 واكنش زير به طور خود به خود انجام مي شود :

Ba(OH)2.8H2O (s) + 2NH4Cl(s)                BaCl2(aq) + 2NH3(aq) + 10H2O(l)       ∆H = 80/3 kJ  

-  نمودار تغيير آنتالپي براي اين واكنش را رسم كرده و بر روي آن ∆H و سطح انرژي فرآورده ها را مشخص كنيد .

 

5- درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را با بيان علت مشخص كنيد:

الف) اگر بنزين در موتور خودرو بسوزد همه ي  ∆H  به صورت كار مكانيكي ظاهر مي شود .

ب) دماي شعله ي اتين از دماي شعله ي اتان كمتر است .

پ) آنتالپي ذوب مواد از آنتالپي تبخير آن ها كمتر است .

ت) گرماي سوختن يك گرم هيدروژن اتمي از گرماي سوختن يك گرم هيدروژن مولكولي بيشتر است .

ث) ذرات سازنده ي يك ماده در دماي بالا داراي انرژي جنبشي بيشتري هستند.

 

 

6- با ذكر دليل بيان كنيد تغيير آنتالپي كدام فرايند زير ، برابر با آنتالپي استاندارد تشكيل NH3 است ؟

 الف -   N2H4(g) + N2(g) → NH3(g) 

 ب -    N2(g) + H2(g) → NH3(g) 

ج - N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

زندگی سرشار از لغزش و خطاست. با اندکی تفکر می توان هر اشتباهی را به تجربه ای شیرین تبدیل نمود.

                                           موفق وموید باشید :  حمیدیه

.

.

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن 1388ساعت 13:51  توسط فریدون حمیدیه  | 

نمونه سوالات شیمی3 دبیرستان

بسمه تعالی                                                                                         تاریخ امتحان : 24/10/88

سؤالات امتحان درس شیمی 3                                                             دبیرستان باقری

نام و نام خانوادگی :                                      کلاس :                         مدت امتحان : 80 دقیقه

ردیف

سؤالات

بارم

1

درستی یا نادرستی هر کدام از جملات زیر را با نوشتن دلیل مشخص کنید :

الف) فشار از خواص شدتی یک سیستم است .

ب) ظرفیت گرمایی آب به حالت مایع بیشتر از آب به حالت یخ است .

پ) گازی که به سرعت کیسه های هوائی خودروها را پر می کند گاز  NO2 است .

3

2

با استفاده از کلمات داده شده جملات مطرح شده را کامل کنید :

فرآورده های ــ آنتالپی واکنش ـ ناخالص ـ خالص ـ مولاریته ـ غلظت ـ مول بر لیتر

الف)    واکنش را .................... می نامند .

ب) مقدار پیشرفت واکنش و مقدار ................. تولید شده را از طریق محدود کننده محاسبه می کند .

پ) درصد خلوصی ، مقدار گرم ماده ............... موجود در 100 گرم ماه ................. را تعیین می کند.

ت) تعداد مولهای حل شده از یک ماده در یک لیتر محلول بر حسب    را ............... می نامند .

5/2

3

برای تهیه 300ml محلول  0/01 پتاسیم دی کرومات از محلول  0/2 آن چند میلی لیتر محلول لازم است .

2

4

برای تهیه محلول 2 Mncl می توان از واکنش زیر استفاده نمود .

برای تهیه 100 گرم Mncl ، به چند گرم Mno ناخالص با درجه خلوصی 70% نیاز است ؟

 جرم مولی                 جرم مولی

4

5

هرگاه 200 گرم فلز آهن 32/25J گرما بدهیم تا دمای آن از 500c به  افزایش کند ظرفیت گرمائی مولی آنرا را به دست آورید :

جرم مولی

2

6

از واکنش 85 گرم سدیم نیترات با مقدار اضافی محلول (Hcl ) چند گرم سدیم کلرید بدست می آید.

 جرم مولی             جرم مولی

3

7

با توجه به واکنش زیر به سؤالات خواسته شده پاسخ دهید :

الف) واکنش مربوطه را موازنه کنید .

ب) در موازنه بروش وارسی از کدام ترکیب می توان شروع کرد .

پ) نوع واکنش از نظر ( تجزیه و ترکیب و ... ) مشخص کنید .

5/1

8

چند لیتر گاز  از واکنش 72 گرم فلز منیزیم با مقدار  مازاد هیدروکلریک اسید (  ) در شرایط STP تولید می شود :

جرم مولی

2

 

موفق باشید                                                                          جمع نمرات

                                                     حمیدیه

20

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن 1388ساعت 13:48  توسط فریدون حمیدیه  | 

نمونه سوالات شیمی2دبیرستان

سؤالات  کاربردی از اعداد کوانتوم:

1ـ هرگاه آرایش الکترونی عنصری به  4 ختم شود :

الف) اعداد کوانتوم (n و L ) آنرا بدست آورید .

ب) اعداد کوانتومی (ml و ms ) آنرا بدست آورید .

2ـ چهار عدد کوانتومی الکترونهائی که زیر آنها خط کشیده شده است مشخص کنید .

 

                                                                                    

3ـ با توجه به آرایش الکترونی زیر به سؤالات مطرح شده جواب دهید .

 

                                                                                                    

 

الف) کدام الکترونها عدد کوانتومی (n ) برابر دارند .

ب) کدام الکترونها عدد کوانتومی (L ) یکسانی دارند .

پ) الکترونهای اوربیتالهای P از چه نظر کوانتومی با هم اختلاف دارند ( یک مورد کافی است ).

 

سؤالات تجزیه و تحلیل از اعداد کوانتوم :

 


1ـ اعداد کوانتومی (3 = n  و 1 = l و 1- = ml  و  = ) مشخصات کدام الکترون است.

 

2ـ هرگاه اعدا کوانتومی آخرین الکترون یک عنصر بصورت زیر باشد .

       =                  0 = ml               0 = l            4 = n

الف) عدد اتمی عنصر را بدست آورید .

ب) اصلی یا واسطه بودن آنرا مشخص کنید .

3ـ کدامیک از اعداد کوانتومی زیر مربوط به عناصر واسطه و کدامیک مربوط به عناصر گروه اصلی است توضیح دهید.

الف) 1- = ml  ، 2 = l  ، 4 = n                        ب) 1+ = ml  ، 1 = l   ، 4 = n

 

 

 

 

 

 

سؤالات ترکیب از اعداد کوانتومی :

1ـ با توجه به جدول داده شده به سؤالات مطرح شده جواب دهید :

16

15

14

گروه

دوره

C

B

 

2

 

 

A

3

F

 

E

4

 

الف) عدد کوانتومی اصلی (n ) عنصر B را تعیین کنید .

ب) عدد کوانتومی اوربیتالی (L ) عنصر C و E را تعیین کنید .

پ) عدد کوانتومی مغناطیسی (ml ) عنصر F و E را با هم مقایسه کنید .

2ـ در آرایش الکترونی یون پایدار عنصر شماره 16 جدول تناوبی چند الکترون با 1+ = ml و =    وجود دارد توضیح دهید . 

3ـ مولکول xcl را در نظر بگیرید ( x از عناصر اصلی است ) .

الف) عدد کوانتومی اصلی (n ) عنصر x را مشخص کنید .

ب) عدد کوانتومی اوربیتالی (l ) عنصر x را تعیین کنید .

            موفق باشید:     حمیدیه

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن 1388ساعت 13:44  توسط فریدون حمیدیه  | 

نمونه سوالات شیمی1دبیرستان

                                                       بنام خدا

امتحان درس  شیمی یک وآزمایشگاه     نوبت دوم  درسال تحصیلی(87-86)     دبیرستان دکتر بهشتی بناب

 

       تاریخ امتحان 11/3/87              ساعت شروع 8صبح                  مدت امتحان60دقیقه

نام ونام خانوادگی....

 

ردیف

                                                         شرح سوالات

نمره

1

 مفاهیم زیررا تعریف کنید:

 

آ)عناصر شبه فلز

 

ب)هیدرو کربنها

 

2

2

زباله های زیررا با استفاده از چه روشی دفع می کنند:

آ) مقوا                                                        ب) مواد سمی

 

ت)فاضلاب شهری                                           ث)زباله های شهری

 

2

3

دو مورد ازراههای کنترل آلودگی هوارا بنویسید.

 

 

1

4

جاهای خالی جملات را با کلمات داده شده مناسب پر کنید:                                                                 

                                   

  سوختهای هسته ای- پلیمر- هیدروژن- مونومر- کربن- سوختهای فسیلی- گاز طبیعی- مه دود فوتو شیمیایی

 

آ) بسپار یا ......... مولکول بزرگی است که ازبه هم پیوستن دست کم 100تا چند هزار مونومر یا تک پاربوجود می آید.

ب) آلکانهایی که هر اتم کربن به یک یا دو اتم ............ دیگر متصل است آلکانهای راست زنجیر گفته میشوند.

ت) به زغال سنگ  ونفت خام و.......................... سوختهای فسیلی می گویند.

ث) بر اثر تابش نور خوشید بر اکسیدهای نیتروژن نوعی آلودگی ایجاد می شود که ............................. گفته میشود.                   

2

5

به سوالات زیر جواب دهید:

آ) دو ماده ی که ازنفت تولید میشود نام ببرید.                              ب) نقطه ی جوش کدام ماده ی زیرکمتر است ؟ وچرا؟

                                                                             C45H92   یا  C16H34

2

6

آیا در واکنش زیر قانون پایستگی جرم برقراراست یا خیر؟(با نوشتن علت  )                                                       

                                                          NH32                    N2 + H2

1

7

فرمول مولکولی هیدروکربنی را با 6 اتم کربن را بدست آ ورید:

 

 

1

8

یک مورد ازتشابه عمل اکسایس وعمل سوختن رابنویسید::

                                                          

1

9

 

 

علت استفاده ی از مواد زیر درتصفیه آب آشامیدنی را بنویسید:

آ) کلر              ب) یون فلویورید                 ت)صافی شنی                   ث)ترکیبات یون آهن ( III)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

10

با توجه به چرخه ی مقابل به سوالات مطرح شده جواب دهید:

 

أ‌)        نام چرخه ی مقابل را بنویسید.

 

ب‌)    به جای نماد AوBجواب مناسب بنویسید.

 

ت‌)    O3 درنهایت به کدام ذره ای تبدیل می شود.

 

ث‌)    نقش این چرخه چیست؟

 

2

11

با توجه به فرمولهای زیر به سوالات داده شده جواب دهــــید:

                                                                                 

آ ) نقطه ی جوش کدامیک کمتر است؟وچرا؟

                               

ب) عدد اوکتان کدامیک کمتر می شود؟وچرا؟

 

ت) چرا این دو ترکیب ایزومرند؟

 

ث)فرمول مولکولی ( بسته) ماده ی B را بنویسید.

 

2

12

با توجه به شکل زیر که آب درحالت جامد نشان داده شده است به سوالات مطرح شده جواب دهیـــــد:

 

آ) کدام گلوله ها نشان دهنده هیدروژن است؟

 

ب)ظرفیت اتم هیدروژن را بنویسید.

 

ت) نیرویهای بین موکلولی رادر روی شکل مشخص کنید..

 

ث) یک مولکول آب از چند اتم  تشکیل شده است؟

 

1

13

با توجه به جدول روبرو به سوالات خواسته شده جواب دهید:

 

آ)  بجای ؟  درجدول جواب مناسب بنویسید.

 

ب) دما در محلولهای مربوطه چقدر است؟

 

ت) مقدار حلال  را مشخص کنید.

 

ث)  نوع محلولهای توضیح داده شده را بنویسید.

 

1

14

یونهای آب سخت را با ارایه دلیل مشخص کنید:

                                                                                    +2                     +2                       +2                              +2                        

                                                            Cd      ,     Ca    و             Mg و           Hg

1

 

                                                                                                                                       جمع نمرات

20

 

 

                                                                          موفق باشید                   

                                                                                                          حمیدیه

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن 1388ساعت 13:15  توسط فریدون حمیدیه  | 

طبیعت

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن 1388ساعت 16:14  توسط فریدون حمیدیه  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم دی 1388ساعت 21:44  توسط فریدون حمیدیه  |